Gemeenten

SSNB voor gemeenten

Wij zijn SSNB. Wij werken aan een vitale samenleving. Daarbij zetten we de kracht in van sport & bewegen. Juist deze kracht biedt oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken die spelen binnen gemeenten. Sport is universeel, neutraal én het middel om te verbinden, verrijken en versterken.

We zijn ondernemend, onafhankelijk en werken oplossingsgericht. We kennen de uitdagingen die spelen binnen gemeenten zoals het vitaler en leefbaarder maken van een wijk of buurt. Natuurlijk liggen er nog veel meer uitdagingen. Daarbij zetten we heel gericht onze brede kennis, expertise en ervaring in. Ook ons netwerk draagt bij. Het resultaat? Slimme en duurzame oplossingen die het verschil maken voor mensen.

Wij zijn voor gemeenten voornamelijk de regisseur van het veranderproces om concrete uitdagingen op te lossen. Onze aanpak is transparant. We analyseren uw uitdaging. Daarbij luisteren we goed en denken groter als dat nodig is. Daar waar speciale expertise nodig is, schakelen we die in. Om de verandering te realiseren, staan we voor een samenwerking waarvan alle partijen profiteren. We creëren ruimte voor dialoog en co-creatie. Het gezamenlijk bepaald belang is daarbij het uitgangspunt. We verbinden en activeren een groot netwerk. Daar waar nodig helpen we ook in praktische zin. Is de beweging op gang gebracht? Dan dragen we het stokje graag over aan lokale partijen. Zo realiseren we een duurzame verandering.

Werkwijze

SSNB is voor gemeenten een ondernemende en onafhankelijk procesbegeleider, facilitator en kwartiermaker. We beschikken over alle expertise, creativiteit, kennis, ervaring én een groot relevant netwerk.

Bij het ontwikkelen van een strategie bepalen we vooraf de juiste aanvliegroute én doorbreken we bewust de schotten binnen de verschillende domeinen. Uiteraard nodigen we hierbij alle relevante partijen uit om mee te denken en doen. We zetten in op co-creatie en werken vanuit een gezamenlijk gedeeld belang. Via een creatief denkproces komen we tot doordachte strategische oplossingen.

Integraal beleid

Sport wordt ook binnen andere domeinen ingezet als middel, denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, het vergroten van de sociale veerkracht of arbeidsparticipatie.

Meer info

Harde cijfers

Er is een logische reden dat nog relatief weinig gemeenten komen tot integraal beleid. Veel subsidieregelingen stellen keiharde cijfers als resultaat. Als het gaat om de inzet van sport als curatieve oplossing is dat geen probleem. Sport inzetten als preventief of integraal middel is vaak lastiger te bewijzen in de vorm van harde cijfers. De aanpak van SSNB helpt ambtenaren om hier slim en ondernemend op in te spelen.

Workshops

SSNB organiseert voor gemeenten workshops waarin deelnemers de kracht van integraal beleid ontdekken. En hoe sport nieuwe kansen biedt en meerdere uitdagingen gelijktijdig oplost. Voor de financiering van deze aanpak zijn er eveneens volop mogelijkheden. Dankzij de integrale aanpak kunnen ambtenaren uit diverse potjes financiering regelen. Zo wordt 1+1=3.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio-coördinator via 088 246 81 11 of:
- Voor West-Brabant: Antoine de Brouwer
- Voor Hart van Brabant: Dave Schoonen
- Voor Noord-Oost Brabant: Jos Kuipers
- Voor Zuid-Oost Brabant: Miriam van Moll


Top