Team BUURTSPORTCOACH GEERTRUIDENBERG bestaat uit twee buurtsportcoaches en vier stagiaires.

Hennie van Kuijk en Marlou Rikkert  zijn de vaste krachten. Stagiaires Cato, Kris, Damian en Mikki versterken het team. Zij volgen op dit moment een sportopleiding op het CIOS in Goes of het ROC Sport en Bewegen in Tilburg.

Wat is een buursportcoach?
Een buurtsportcoach creëert op alle mogelijke manieren voorwaarden om te komen tot sportparticipatie. Vervolgens of gelijktijdig zal de buurtsportcoach de sportparticipatie blijven stimuleren. Om diverse doelgroepen te stimuleren tot sporten/ bewegen is samenwerking noodzakelijk. De buurtsportcoach legt daarom de verbinding tussen o.a. het onderwijs, sportverenigingen, de wijk, zorginstellingen, welzijnsorganisaties etc.

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding van buurtsportcoaches in het gehele land. Er zijn zo’n 2900 buurtsportcoaches actief in Nederland.

Buurtsportcoach gemeente Geertruidenberg

Per februari 2015 is de gemeente Geertruidenberg gestart met de inzet van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach is actief in de wijk en is werkzaam voor zowel de jeugd, senioren als kwetsbare doelgroepen. Onder kwetsbare doelgroepen wordt verstaan; mensen die extra drempels ervaren om deel te nemen aan regulier sport en beweegaanbod.  Dit kunnen o.a. drempels zijn op het gebied van gezondheid, sociale contacten, taal en inkomen. Voor individuele en organisatie brede hulpvragen over sport en bewegen kunt u terecht bij het team buurtsportcoach Geertruidenberg.


JaNee
 

JaNee