Landerd SpoRtZO bestaat uit een team van meerdere buurtsportcoaches.

Aemy Sevinga en Mariëlle Mak zijn de vaste krachten achter Landerd SpoRtZO en zij worden ondersteund door stagiaires van verschillende sport gerelateerde opleidingen.

Het tot stand komen van Landerd SpoRtZO
De gemeente Landerd heeft in 2015 besloten actief deel te nemen aan de regeling ‘Sport in de Buurt’. In december 2015 is SSNB (Sportservice Noord Brabant) gestart met de inzet van buursportcoaches binnen de gemeente. In 2015-2016 is er 1,4 fte gerealiseerd, in 2017 1,8 fte en in 2018 is dit uitgebreid naar 2,1 fte aan inzet van de buurtsportcoaches. Als de gemeente volledig (100%) gebruik wil maken van de regeling, betekent dat, dat zij 2,3 fte aan buursportcoaches kunnen inzetten binnen de gemeente.

De gemeente Landerd vraagt SSNB om uitvoering te geven aan het inzetten van buurtsportcoaches. Hierbij wil de gemeente Landerd middels sport en bewegen bijdragen aan positieve gezondheid en de buurtsportcoaches inzetten. Een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners is daarbij de ambitie.

Voorwaarde is dat dit in gezamenlijkheid gaat met organisaties en burgers. Dat eenieder zijn verantwoordelijk neemt en pakt en ieder een eigen stukje van de puzzel heeft die het doel kan laten slagen.

De gemeente Landerd heeft de periode van 2015 t/m 2018 bestempeld als ‘pilot-periode’ waarbinnen ze zorg wil dragen dat het project vanaf 2019 staat en grotendeels selfsupporting is door middel van samenwerking met partners. Samenwerking betekent mede verantwoordelijk zijn en financieel bijdragen als co-financierder.

Deze gezamenlijkheid is in gang gezet maar heeft nog veel aandacht en energie nodig. Er is al samenwerking en we hebben cofinancieringpartners, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid is vooralsnog niet naar volle tevredenheid gerealiseerd.

Wat doet of gaat Landerd SpoRtZO in 2018 doen?
De huidige activiteiten van Landerd SpoRtZO worden gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. We willen toewerken naar een programma waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan vooraf bepaalde doelen vanuit de visie dat sport en bewegen preventief kan bijdragen aan positieve gezondheid.

Ben je van mening dat jij en/of jouw organisatie Landerd SpoRtZO kan ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op!

Wat is een buursportcoach?
De buurtsportcoach is de verbinder tussen de sectoren onderwijs, sportverenigingen en de buurt/wijk, waarbij welzijnsorganisaties, zorginstellingen en buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf belangrijke samenwerkingspartners zijn.

De buurtsportcoaches creëren op alle mogelijke manieren voorwaarden om te komen tot sportparticipatie, om vervolgens of gelijktijdig de sportparticipatie te stimuleren.


JaNee
 

JaNee