SSNB staat voor Stichting Sportservice Noord-Brabant. Wij werken aan een vitale samenleving en sterke verenigingen. Hier spelen tal van uitdagingen, waarmee wij bekend zijn. SSNB biedt oplossingen om deze uitdagingen aan te gaan. We benutten daarbij de kracht van sport en bewegen.

Duurzame oplossingen

We zijn ondernemend, onafhankelijk en werken oplossingsgericht. Onze medewerkers hebben een hart voor sport. We zetten gericht onze brede kennis, expertise en ervaring in binnen gemeenten en verenigingen. Ook ons netwerk draagt bij. Het resultaat? Slimme en duurzame oplossingen die het verschil maken. Nu en in de toekomst.

Gemeenten

Voor gemeenten zijn wij voornamelijk de regisseur van het veranderproces om concrete uitdagingen op te lossen. Onze aanpak is transparant. We analyseren uw uitdaging. Daarbij luisteren we goed en denken groter als dat nodig is. Daar waar speciale expertise nodig is, schakelen we die in. Om de verandering te realiseren, staan we voor een oprechte samenwerking waarvan alle partijen profiteren. We creëren ruimte voor dialoog en co-creatie. Het gezamenlijk bepaald belang is daarbij het uitgangspunt. We verbinden en activeren een groot netwerk. Daar waar nodig helpen we ook in praktische zin. Is de beweging op gang gebracht? Dan dragen we het stokje graag over aan lokale partijen. Zo realiseren we een duurzame verandering.

Verenigingen

Verenigingen ondersteunen en versterken wij op allerlei manieren. Bijvoorbeeld bij het goed invullen van het werkgeverschap. Zo ontzorgen wij de penningmeester en borgen we de continuïteit. Ook als er wisselingen plaatsvinden in het bestuur. Zo is er meer ruimte om te focussen op andere uitdagingen. Daarnaast adviseren we verenigingen hoe ze geld besparen, slim investeren of gebruik maken van speciale financieringsstromen. Zodat verenigingen hun maatschappelijke en sportieve ambities kunnen waarmaken. Nu en in de toekomst.

Slimme samenwerking

We kiezen bij het realiseren van oplossingen ook heel bewust voor slimme vormen van samenwerking met gespecialiseerde partners. Zo bundelen we onze krachten om meerwaarde te bieden aan gemeenten en verenigingen.