Onze rol

Onze rol als onafhankelijke procesbegeleider houdt onder andere in dat we aangeven waar keuzes gemaakt moeten worden, focus aanbrengen, en het begeleiden van het proces om tot zo’n integrale benadering te komen. Daarnaast ontsluiten we onze expertise over dit vraagstuk, door onze ervaring te delen hoe andere gemeenten oplossingen hebben bedacht voor bepaalde uitdagingen.

Aanpak

We analyseren de uitdaging en wensen en behoeften van uw gemeente. Op basis daarvan wordt er een adviestraject aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan procesbegeleiding van een projectteam dat zich binnen een gemeente op dit thema inzet. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van een sport & beweeg ambtenaar door als sparringpartner te dienen of door hem of haar te helpen bij de voorbereiding van verschillende sessies.

Inzicht

Belangrijk is het inzichtelijk maken, waar de gemeente staat, als het gaat om de koppeling tussen sport & bewegen en zorg. We analyseren wat er in de praktijk gebeurt en wat er op strategisch niveau speelt.
Praktijk analyse
– huidige aanbod voor welke doelgroepen
– huidige behoefte binnen een gemeente
– investering vanuit gemeente naar sport en bewegen
– bestaande succesvolle projecten
– lokale infrastructuur / maatschappelijk vastgoed
– lokale netwerken en betrokken partijen
– maatschappelijke infrastructuur
Strategische analyse
– integrale beleidsnota
– gezamenlijke maatschappelijke doelen
– financiering sport & bewegen als middel, door welke domeinen, structureel of incidenteel
– hoe is de overlegstructuur ingericht m.b.t. sport & bewegen

Doelen

Hierna formuleert de gemeente haar doelen om de verandering in gang te zetten. Beleidsmedewerkers weten elkaar nu te vinden als het gaat om sport & bewegen als middel efficiënter in te zetten. SSNB begeleid dit proces, zodat de doelen in het verlengde liggen van de eerdere analyse. Zo komt er een plan voor alles ‘buiten de gemeente’ en een apart plan voor ‘binnen de gemeente’.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met Martijn Gommeren.