De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren 50.000 mensen met een beperking extra aan het sporten krijgen. Sport & bewegen draagt bij aan hun gezondheid en welbevinden. Om deze ambitie waar te maken, staat samenwerking centraal. SSNB is voor de provincie copiloot en helpt gemeenten bij de gezamenlijke opdracht voor het vergroten en ontsluiten van het aanbod voor aangepast sporten. We koppelen deze ambitie aan de doelstellingen van andere, landelijke projecten. We zetten daarbij in op kennis delen, afstemming en onderzoek.

Regionale loketten
Er is binnen onze provincie al een aantal loketten actief die zich richten op een praktisch aanbod voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. SSNB ondersteunt hen bij hun werk door het organiseren van afstemming, het delen van kennis en het inzetten van ons netwerk. Ook lossen we met hen vraagstukken op rondom vervoer en de (tijdelijke) beschikbaarheid van hulpmiddelen.

Onderzoek
Wij onderzoeken de behoefte waar én hoe we het sport- en bewegingsaanbod voor mensen kunnen vergroten. Daarbij zetten we in op de verbinding met eerstelijnsorganisaties en partijen zoals het speciaal onderwijs en revalidatieklinieken. Ook kiezen we bewust voor het verbreden van het aanbod op lokaal niveau. Denk daarbij aan specifieke doelgroepen zoals autistische jongeren en chronisch zieken binnen het sociale domein.