De afgelopen maanden is veel gesproken over de nieuwe privacywet. Het is een belangrijk onderwerp, ook voor (sport)verenigingen. Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving, namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de digitalisering worden steeds meer persoonsgegevens verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is daarom van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Door de invoering van deze wet nemen de verantwoordelijkheden van alle organisaties toe, ook die van verenigingen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe wet voldoen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de ledenadministratie, het adressenbestand voor de maandelijkse nieuwsbrief en beelden die gemaakt worden tijdens verenigingsactiviteiten.

SSNB heeft alle gemeenten in Noord-Brabant een aanbod gedaan voor het verzorgen van een workshop over dit thema. We geven hieronder een overzicht van gemeenten waar we een AVG-workshop gaan verzorgen, zodat verenigingen weten waar ze kunnen aansluiten als ze meer willen weten over dit thema.

  • Gemeente Altena (voor verenigingen in Werkendam, Aalburg en Woudrichem): woensdagavond 16 mei.
  • Vught (14 mei)
  • Roosendaal (22 mei)
  • Geertruidenberg (23 mei)