Centraal in deze workshop staat de vraag hoe je diverse communicatiekanalen kunt inzetten om de toegevoegde waarde van jouw inzet en de impact die je creëert meer zichtbaar te maken. Met als doel meer draagvlak voor je werk, meer binding en interactie met je doelgroep bevorderen en meer deelnemers voor je activiteiten. De kansen en mogelijkheden van online en social media zullen hierbij uitgebreid aan bod komen. Indien gewenst wordt ook gekeken naar de toegevoegde waarde van de meer traditionele media. Concrete tips en het delen van best practices vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Voor wie:
Coördinatoren van beweegteams of buurtsportcoaches met communicatietaken.

Informeer naar de (maatwerk-)mogelijkheden:

Stuur een mail naar academy@ssnb.nl of bel 088-2468111