Cursus verandermanagement en procesbegeleiding bij sportorganisaties

Verandering bij sportorganisaties is meer dan ooit noodzakelijk. De wensen van de leden/klanten veranderen (continu) en organisaties en hun besturing worden steeds complexer. Het begeleiden van een veranderingsproces is een vak op zich. Daar waar vroeger een meer projectmatige aanpak werd gekozen in een redelijk stabiele sportwereld, is nu een proces aanpak opportuun. Dit proces kenmerkt zich door een voortdurende dialoog met diverse stakeholders die gezamenlijk en in co-creatie de verandering vormgeven. Een veranderingsproces is ook niet standaard, er is geen blauwdruk, hooguit een rode draad waarlangs veranderprocessen lopen. De cursus verandermanagement neemt de deelnemers mee door het veranderproces en de verschillende fases en stadia van geplande verandering. Deze fases en stadia worden nader belicht en toegelicht en ook vertaald naar een concrete aanpak. De deelnemers passen deze aanpak toe op een organisatie uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelen meer en meer kennis en vaardigheden om veranderingsprocessen succesvol te begeleiden.

Onderwerpen die centraal staan:

Dag 1

1. Introductie in veranderkunde
• Eclectische beweging
• Introductie van bouwstenen
• Inzicht en kennis van verandernoodzaak

2. Modellen en organisatiekunde
• Kennis van verschillende organisatiekundige en veranderkundige modellen
• Bestaansrecht, strategie, krachtenvelden
• Structuur, cultuur en besturing/management
• Osterwalder, Sinek en waarderend veranderen
• Kunnen toepassen van organisatiekundige analyse en veranderkundige aanpak

Dag 2

3. De procesbegeleider en verandering
• Inzicht in de eigen rol en soft skills als procesbegeleider binnen veranderingsprocessen en daarop kunnen reflecteren
• Socratische gespreksvoering
Open-gesloten vragen
Doorvragen; de vraag achter de vraag
Draagvlakontwikkeling, overbruggen van belangen
Leiden van bijeenkomsten en vergaderingen
Herkennen van gedragsprofielen
• Kunnen toepassen van persoonlijke vaardigheden

Dag 3

4. Casuïstiek en rollenspel
• Analyseren van eigen casus aan de hand van modellen
• Formuleren en analyseren van eigen rol in casus
• Verbeterplan ontwikkelen (proces en eigen rol)
• Verbetering toepassen in rollenspel
• Reflectie op eigen handelen

Werkvormen

Verandering is geen theoretisch begrip. Als procesbegeleider ben je hier dagelijks mee bezig. In de opleiding diepen we eigen ingebrachte praktijkcasussen uit. Hoe heb je het aangepakt, wat werkte wel en wat werkte niet. En welke inzichten vanuit de veranderkunde kan je gebruiken om nog succesvoller te worden.
Gedurende de opleiding worden opdrachten geformuleerd die tijdens de opleidingsdagen en/of thuis worden volbracht. In de opleiding worden de deelnemers uitgenodigd zich open te stellen voor nieuwe inzichten, zichzelf te ontwikkelen maar ook soft skills aan te scherpen.
In een afwisselend programma met theorie, rollen spelen en dialoog worden de deelnemers optimaal in hun eigen “denk en doe stand” gezet.
Afsluitend houdt iedere deelnemer een presentatie over een casus/verandering in zijn dagelijkse praktijk. Deze wordt geanalyseerd (proces en eigen rol) om vervolgens met de zelf ontwikkelde verbetervoorstellen in een rollenspel ervaring op te doen.

Data, locatie en kosten

  • Cursusdata: 15 mei, 27 mei en 17 juni (9.30-16.30 uur)
  • Cursuslocatie: SX op Strijp-S, Torenallee 3 in Eindhoven (ook eenvoudig bereikbaar via openbaar vervoer)
  • Voor wie: procesbegeleiders, projectleiders, ondersteuners, accountmanagers, adviseurs en beleidsmedewerkers die nadenken over ondersteuning
  • De kosten van de opleiding voor drie dagen bedragen € 550 per persoon (inclusief lunch).
  • Inschrijving is niet meer mogelijk, maximum aantal deelnemers bereikt.

Back2Basics & SSNB 

Back2Basics verzorgt de opleiding verandermanagement in samenwerking met SSNB. Begeleiders van het ontwikkelproces zijn Berend Rubingh (kerndocent) en Hans van Egdom van Back2Basics. Zij hebben lange ervaring in het veranderen van organisaties zowel binnen als buiten de sport. Daarnaast worden gastdocenten ingezet.

Het Back2Basics sportnetwerk is een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die vanuit passie en bevlogenheid waarde willen toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging. Het Back2Basics sportnetwerk faciliteert professionals ook in zelfontwikkeling. De back2basics Academy verzorgt primair, maar niet uitsluitend, opleidingen voor onze doelgroep.

De SSNB Academy ondersteunt professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweeginfrastructuur: combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, verenigingsondersteuners en procesbegeleiders. Als werkgever van verschillende type professionals hecht SSNB veel belang aan een blijvende ontwikkeling van haar medewerkers, maar ook van andere professionals in het steeds veranderende speelveld.

Meer weten?

Stuur een mail naar academy@ssnb.nl of bel 088-2468111