Verduurzamen

SSNB helpt gemeenten én sportverenigingen als onafhankelijke partner bij het realiseren van ambities om sportaccommodaties te verduurzamen. Wij beschikken naast ervaring ook een netwerk van erkende bedrijven die ons daarbij helpen. Zij doorliepen bij ons een uitgebreide selectieprocedure. Zo besparen we verenigingen een ingewikkeld en tijdrovend aanbestedingstraject. Bovendien kunnen ze hiermee vertrouwen op een professionele partij die goed werk levert. De vereniging maakt uiteraard zelf de keuze aan wie ze het werk gunnen.

Energiebesparing

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. SSNB adviseert hoe u met energiebesparende oplossingen uw sportaccommodaties verduurzaamt. De eerste stap is het verrichten van een energiescan bij één of meerdere verenigingen. Na grondige analyse van deze resultaten ontvangt de vereniging en de gemeente van ons een advies met maatregelen. Wij kennen ook de wegen om de financiering te regelen voor het uitvoeren van deze energiebesparende maatregelen die voortkomen uit dit advies. Is de financiering geregeld? Dan volgt de realisatie van maatregelen.

Multifunctionele sportaccommodaties

Hoe vergroot u de samenwerking tussen verenigingen bij het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties? SSNB ondersteunt gemeenten hierbij als onafhankelijk procesbegeleider, facilitator en projectmanager.

Samen met de gemeente en een vertegenwoordiging namens alle verenigingen onderzoeken we ambities en benoemen we belangen en meetbare uitgangspunten. We richten een stuurgroep in vanuit de besturen van de verenigingen en roepen op deelonderwerpen werkgroepen in het leven. Zo gaan we samen aan de slag.

Voordelen gemeenten

Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties biedt gemeenten mogelijkheden voor het veilig stellen en vergroten van een passend sport- en beweegaanbod, wat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en biedt kansen voor het (deels) privatiseren van sportparken.

Voordelen verenigingen

Samen met verenigingen onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking als het gaat om hun accommodaties en het starten van een multifunctionele accommodatie. Dit biedt vele voordelen. Zo kunnen verenigingen gezamenlijk:
• activiteiten ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen
• slimme inkoop regelen voor onder meer horeca, afval, energie en verzekeringen
• bredere sponsorpropositie opstellen
• breder draagvlak stimuleren bij gemeente en hun omgeving
• interessante partner zijn voor onder meer onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg
• extra mogelijkheden om het financiële plaatje rond te krijgen voor het moderniseren, verduurzamen en aanpassen van hun (gezamenlijke) accommodatie.

Beheer, onderhoud en privatiseren

Beheer en onderhoud van accommodaties is een facilitaire uitdaging en grote kostenpost. SSNB helpt gemeenten én sportverenigingen als onafhankelijke partner voor het kiezen van de juiste partners voor het beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Wij beschikken over een kwalitatief netwerk van bedrijven, waarmee we gemeenten en verenigingen een ingewikkeld en tijdrovend aanbestedingstraject kunnen besparen. Deze professionele partijen leveren goed werk én spelen in op actuele eisen op het gebied van beheer en onderhoud. De gemeenten of de vereniging maakt uiteraard zelf de keuze aan wie ze het werk gunnen.

Voor het slagen van privatisering is ons uitganspunt dat er voor de gemeente en sportvereniging een win-win situatie ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer een sportvereniging de verantwoordelijkheid krijgt voor de exploitatie van een accommodatie, betekent dit voor de vereniging een extra financieel risico. Afhankelijk van de randvoorwaarden en de financiële bijdrage van de gemeente kan privatisering voor zowel de vereniging als de gemeente succesvol zijn. Als onafhankelijke procesbegeleider bemiddelen wij bij deze overdracht van taken en werkzaamheden.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met Bas IJpelaar.