Author Archives: Bas IJpelaar

Van Brabantse pilot tot unieke landelijke samenwerking

Lees het gehele artikel

Samen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties: een must voor het milieu én de toekomstbestendigheid van Nederlandse sportverenigingen

Door Bas IJpelaar

Sinds de publicatie van de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) in 2015 (die inmiddels is vervangen door de BOSA subsidieregeling), kwamen er veel vragen vanuit de sportsector over dit thema richting SSNB. Vanaf dat moment hebben we ons volop verdiept in deze materie, zodat we gemeenten en sportverenigingen goed kunnen begeleiden in het verduurzamingsproces. En dat bleef niet zonder resultaat.

Mooie stappen in Brabant

Een mooi eerste project binnen de gemeente Roosendaal leverde concrete duurzame maatregelen op voor 24 sportaccommodaties. Er werd voor bijna € 1.000.000 geïnvesteerd in maatregelen zoals LED verlichting, boilers, ventilatie, isolatie en zonnepanelen. De betrokken sportverenigingen besparen samen jaarlijks 300.000 kWh aan elektra en 15.000 m3 gas, waarmee deze verenigingen € 60.000 per jaar besparen op de energielasten. Deze resultaten lieten zien dat de aanpak van SSNB om sportverenigingen daadwerkelijk tot duurzame maatregelen te bewegen werkt. Sindsdien heeft SSNB ruim 300 sportverenigingen geholpen in het verduurzamingsproces, in opdracht van Provincie Noord-Brabant en 25 Brabantse gemeenten. Ook hebben we het loket Duurzaam Sportief Brabant opgezet, zowel online als fysiek. Hier kunnen gemeenten en verenigingen terecht voor al hun vragen over verduurzaming van sportaccommodaties.

Doorversnellen met landelijke ontwikkelingen

Door de zorgvuldig opgebouwde kennis en ervaring heeft SSNB zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest ervaren experts in het verduurzamen van sportaccommodaties in Nederland. Vanuit deze expertise zitten we inmiddels aan tafel bij het Ministerie van VWS. Daar adviseren we over de ontwikkeling van landelijk beleid en de uitwerking van concrete actieplannen om het verduurzamen van sportaccommodaties landelijk in een stroomversnelling te brengen.

Serieuze ambitie voor sportaccommodaties: 95% CO2 reductie in 2050

Het Rijk heeft de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het klimaatakkoord. Dit klimaatakkoord heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties. De doelstelling van deze routekaart betreft 95% CO2 reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030. Het Rijk beseft zich dat hiervoor meer nodig is dan de huidige BOSA subsidieregeling, waarbij sportverenigingen en stichtingen 35% subsidie kunnen krijgen op duurzame investeringen in de accommodatie. Mede op advies van SSNB heeft VWS ervoor gekozen om een landelijke ondersteuningsstructuur te ontwikkelen. Deze structuur is gebaseerd op bewezen aanpakken, die gebundeld leiden tot een uniforme aanpak voor de begeleiding van eigenaren van sportaccommodaties om tot 95% CO2 reductie in 2050 te komen. De beproefde Brabantse aanpak van SSNB is hiervoor een van de gebruikte methodes.

Landelijke ondersteuningsstructuur: unieke samenwerking

Om te komen tot een uniforme aanpak en zorg te dragen voor een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur is er een unieke samenwerking ontstaan tussen VWS, NOC*NSF, sportbonden en provinciale sportorganisaties (verenigd in SportKracht12). Geen enkele organisatie in Nederland is in zijn eentje in staat om voor een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur te zorgen. Een bundeling van de krachten is dan ook de enige manier om aan deze eis vanuit het ministerie te kunnen voldoen. Samenwerken in plaats van concurreren past bovendien beter bij het gezamenlijke belang: het verduurzamen van sportaccommodaties ten behoeve van het milieu én de toekomstbestendigheid van het Nederlandse verenigingslandschap. Daarbij komt dat sportverenigingen bij uitstek geschikt zijn voor het creëren van bewustwording onder de particuliere achterban, wat zorgt voor een ongekende potentie en mogelijke impact.

Een aanpak die werkt!

Maar hoe doen we dit dan? Om iedere organisatie uit de sportsector goed te kunnen begeleiden wordt een helder stappenplan doorlopen:

  1. Inzicht in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
  2. Ambitie bepalen
  3. Plan van aanpak opstellen
  4. Offertetraject begeleiden o.b.v. onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden
  5. Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
  6. Nazorg tijdens realisatie

 

Resultaat: noodzakelijke CO2 reductie en behoud sterk verenigingslandschap

Volgens het laatste onderzoek van het Mulier Instituut uit 2015 kent Brabant ruim 3.100 sportaccommodaties. In samenwerking met een uitgebreid netwerk en tal van partners worden al deze sportaccommodaties de komende jaren verduurzaamd, zodat in Brabant wordt voldaan aan de CO2 reductie doelstellingen uit het klimaatakkoord. Dat bekent dus 49% reductie in 2030 en 95% in 2050. Daarnaast zorgt de besparing op de energielasten voor een directe verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de Brabant sportverenigingen. Hiermee draagt de energietransitie bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Brabant.

Meer informatie over het verduurzamen van sportaccommodaties:
www.duurzaamsportiefbrabant.nl

Boost verduurzaming Brabantse sportaccommodaties

Lees het gehele artikel

Verduurzaming Brabantse sportaccommodaties krijgt flinke boost

In 2017 voerden we, in samenwerking met de Stichting MOED, een pilot uit met tientallen sportverenigingen rondom het verduurzamen van sportaccommodaties. SSNB heeft van het energieteam van de provincie Noord-Brabant opdracht gekregen deze pilot in 2018 op te schalen naar heel Brabant. De keuze voor SSNB vloeit voort uit het feit dat wij onafhankelijk zijn, gespecialiseerd zijn in sport en de taal van de sportverenigingen spreken. Door onze lokale aanwezigheid weten we wat er speelt en kunnen we snel schakelen met lokale partners. Hierdoor dragen we bij aan het uiteindelijke doel, het versnellen van het proces om de Brabantse duurzaamheidambities binnen de sport te realiseren. Door de centrale positie van sportverenigingen in de Brabantse samenleving, leveren we indirect ook een belangrijke bijdrage aan de bredere energietransitie binnen de particuliere sector. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame sportaccommodaties leiden tot een groei in bewustwording en actie onder de achterban van sportverenigingen.

Inventarisatie

We zijn gestart met een brede inventarisatie onder de 64 Brabantse gemeenten. We brengen onder meer in kaart welke duurzaamheidsmaatregelen zijn opgestart of doorgevoerd bij gemeentelijke en niet-gemeentelijke sportaccommodaties en welke financieringsmogelijkheden lokaal worden geboden voor sportverenigingen.

Duurzaamheidsplatform

Na de zomer lanceert SSNB een fysiek en digitaal platform ter ondersteuning van sportverenigingen. Informatie over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en financieringsmogelijkheden staat centraal. We leggen de verbinding tussen de verenigingen, gemeenten, leveranciers en andere partners die een rol spelen bij het realiseren van duurzame sportaccommodaties. Het platform biedt een centrale, toegankelijke plek waar de Brabantse sportsector terecht kan voor iedere hulpvraag bij het verduurzamen van sportaccommodaties. Of het nu gaat om inzicht in mogelijkheden via een energiescan, informatie over de verschillende financieringsmogelijkheden of simpelweg het matchen met betrouwbare leveranciers of installateurs, het platform biedt een passend antwoord.

Pilot 50 Sportaccommodaties verduurzamen in Brabant

Lees het gehele artikel

In opdracht van Provincie Noord-Brabant en zestien Brabantse gemeenten werkt SSNB aan een pilot om 50 sportaccommodaties in Brabant te verduurzamen.  Het doel van de pilot: sport via verduurzamen betaalbaar houden door de kracht van lokale samenwerking met gemeente, sport, ondernemers en energie coöperatie.

Inzicht

Dit doen wij in samenwerking met Stichting MOED en een netwerk aan zakelijke partners. SSNB en MOED begeleiden het proces om inzicht te krijgen in duurzame mogelijkheden op iedere accommodatie. Dit inzicht verkrijgen we door het uit laten voeren van energiescans en het uitwerken van een plan van aanpak per accommodatie.

Factsheet

De resultaten uit de 50 energiescans zijn verwerkt in deze factsheet. Via een doorvertaling laten we ook direct de potentie voor heel Brabant zien.

Procesbegeleiding

Als procesbegeleider legt SSNB de nadruk op het inzetten van de juiste experts op het gebied van scans, offertes en financiering. Naast de resultaten uit de energiescans biedt de factsheet ook inzicht in onze aanpak en diverse financieringsmogelijkheden.

Resultaat bij VV Schijf

Aan de slag of meer informatie?

Wil je aan de slag met het verduurzamen van je accommodatie en heb je vragen of ben je op zoek naar advies of een expert, aarzel niet en laat het ons weten.
Neem contact op met Bas IJpelaar via b.ijpelaar@ssnb.nl of bel naar 06-48505796.