Author Archives: Debby Poels

Wij helpen sportclubs bij de uitvoering van goed werkgeverschap

Lees het gehele artikel

SSNB Personeelsdiensten helpt sportclubs bij de uitvoering van goed werkgeverschap

Binnen de sportwereld heeft SSNB (Sportservice Noord-Brabant) formeel gezien zo’n 600 sporttrainers in dienst, die werkzaam zijn in allerlei takken van sport. Voor de sportverenigingen waarvoor zij werkzaam zijn, regelt SSNB Personeelsdiensten alle zaken op het gebied van werkgeverschap. Denk hierbij onder andere aan de tijdrovende salarisadministratie die tot in de puntjes geregeld wordt. Hierdoor wordt de vrijwillige clubbestuurder niet belast met ingewikkelde arbeid gerelateerde vraagstukken zoals ziekteverzuim, juridische vraagstukken en conflictbemiddeling.

Voordelen voor clubs

“Als we de samenwerking met een voetbalclub aangaan, nemen we formeel gezien de trainer bij ons in dienst. Maar dit kan ook een ander clublid zijn, zoals de kantinebeheerder. De club besteedt de personeelszaken die hierbij horen aan ons uit en heeft hier verder weinig omkijken naar”, vertelt Nabil Bouchlal namens SSNB. “Hierdoor kunnen vrijwilligers die zich inzetten voor de club hun kostbare tijd aan andere zaken besteden. Een ander voordeel: via ons kunnen clubs hun trainers maar liefst zes tijdelijke contracten in een periode van vier jaar  aanbieden. Regelen clubs het werkgeverschap zelf, dan zijn ze in de meeste gevallen verplicht om na twee jaar een trainer een vast contract aan te bieden. Daar zitten clubs niet op te wachten en hierdoor nemen zij, soms ongewenst, afscheid van de trainer.”

Waarom SSNB?

In Brabant zijn er aardig wat voetbalclubs die vol tevredenheid samenwerken met SSNB, zoals VV Gilze, SC ’t Zand, VV DSE en RKVV Tongelre. Waarom kiezen zij nu juist voor SSNB? Volgens Frank Ficheroux, penningmeester van SC ’t Zand, “heeft SSNB veel kennis, expertise en ervaring binnen de sportwereld, waardoor ze altijd snel geholpen worden met een fiscale of juridische vragen. Maar ook het risico van een zieke trainer wordt door SSNB opgevangen, zodat er snel een invaller ingehuurd kan worden zonder extra kosten te maken. Wat we als club ook fijn vinden is dat onze medewerkers zekerheid van inkomen hebben in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid tot deelname aan pensioenregeling. Dit maakt ons als vereniging aantrekkelijk als werkgever. We zijn blij dat we dit uitbesteed hebben aan een professionele organisatie die de dynamiek en uitdagingen van onze voetbalclub kent.”

De missie van SSNB Personeelsdiensten is het versterken van sportverenigingen door te ondersteunen bij de uitvoering van goed werkgeverschap.

Bent u benieuwd hoe uw club zich kan versterken met SSNB Personeelsdiensten?

Neem contact op met Nabil Bouchlal, Manager SSNB Personeelsdiensten via, n.bouchlal@ssnb.nl,
088 -246 81 11,  of lees meer op https://ssnb.nl/personeelsdiensten/

Sportservice Noord-Brabant verandert naar SSNB

Lees het gehele artikel

SSNB lanceert per direct haar nieuwe huisstijl. De Brabantse kennispartner en verbinder wil hiermee haar veranderende rol in de sport- & beweeginfrastructuur onderstrepen.

Er is een volledige rebranding doorgevoerd. Daarbij zijn de naam, het logo, de huisstijl en de pay-off geherformuleerd. Belangrijk is dat de kernwaarden van SSNB vertegenwoordigd zijn: ondernemend, onafhankelijk en oplossingsgericht.

In de nieuwe visuele identiteit komen sport en bewegen samen. Zo is het lijnenspel geïnspireerd op een sportveld. In het beeldmerk staat het samenspel en de verbinding met overheid, verenigingen en andere partijen centraal. De pay-off vat de organisatie kernachtig samen: Nieuwe oplossingen met sport en bewegen.

Daarnaast is ervoor gekozen de naam Sportservice Noord-Brabant te veranderen in de afkorting SSNB gevolgd door diverse thema’s. Waar voorheen de nadruk lag op sport, ligt deze nu ook op bewegen en de sociaalmaatschappelijke waarde van sport & bewegen. De reikwijdte van ons speelveld is enorm vergroot en daarmee is onze dienstverlening breder dan alleen de service naar verenigingen en overheden.

Toekomst

Brigitte Musters, directeur van SSNB: “Met de herpositionering en de nieuwe huisstijl zetten we een strategische stap richting continuïteit. Van oudsher werden wij gefinancierd door de provincie. Dat is niet meer zo, we staan op eigen benen. Dat vereist dat we vraaggericht werken en aansluiten bij lokale en regionale kansen en uitdagingen. SSNB focust zich op diensten ter versterking van de sport- en beweeginfrastructuur met als doel een gezond en veerkrachtig Brabant.”

Musters: “Naast een duidelijke strategie helpt dit om ons nog beter te onderscheiden en vanuit één duidelijk merk te communiceren met onze doelgroepen. Tijdens de diverse kennismakingsgesprekken die ik al heb mogen voeren, blijkt dat onze relaties onvoldoende weten wie we zijn en waarvoor ze ons kunnen benaderen. Dat kunnen we met goede communicatie verbeteren”.

Regionaal verbinder

Wij worden als onafhankelijke partij gevraagd te adviseren over welke aanpak en interventies bij specifieke vraagstukken het beste werken en welke (markt)partijen hierbij passen. Daar zijn we blij mee, want onze kracht zit in verbinden: door ons lokale, regionale en landelijke netwerk hebben we toegang tot alle bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen, onderwijs, maatschappelijk middenveld, sportverenigingen en bedrijven. We leggen de verbindingen. We houden ons lokale netwerk op de hoogte van landelijke ontwikkelingen, maar delen ook onze best practices ter ondersteuning van de landelijke kennisexpertise en beleidsontwikkeling. Zo vullen we onder meer de rol van regionaal verbinder in voor NOC*NSF.

Diensten

Opdrachtgevers kunnen ook bij ons terecht voor het schrijven van sportnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Of wanneer ze projectmanagers of procesbegeleiders nodig hebben bij thema’s als preventie en gezondheid, verduurzamen van sportaccommodaties, bewegen naar werk, de koppeling naar het sociaal domein of het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte. In diverse gemeenten in Brabant leveren en begeleiden wij de buurtsportcoaches. Verder ondersteunen en versterken wij verenigingen op allerlei manieren. Denk aan het vervullen van de rol als goed werkgever met ons team personeelsdiensten, het begeleiden van samenwerking en fusies en de invulling van de maatschappelijke rol van een vereniging (open club).

In contact

SSNB blijft in beweging en we willen iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten, oplossingen en ideeën. Op de nieuwe website publiceren we onze best practices en informeren we je over relevant nieuws op het gebied van sport en bewegen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+.

Nieuwe regio-coördinator West Brabant

Lees het gehele artikel

Na 5 jaar als coördinator van onze buurtsportcoaches en vakleerkrachten in Roosendaal werkzaam te zijn geweest, gaat Martijn Gommeren per 1 januari 2018 de rol van regio-coördinator West-Brabant vervullen.

Dit is niet alleen een mooie stap voor Martijn, ook de regio profiteert van de door hem opgebouwde kennis en ervaring. Martijn: “In mijn nieuwe functie houd ik me onder andere bezig met het adviseren en ondersteunen van gemeenten op het gebied van sport & beweegbeleid en uitvoeringsprogramma’s om zoveel mogelijk mensen blijvend te laten sporten of bewegen. Daarin zie ik een centrale rol voor sport & bewegen weggelegd bij maatschappelijke en economische uitdagingen, zoals de koppeling naar het sociaal domein rondom kwetsbare doelgroepen en de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. “

Verbinder
In zijn rol als regionaal verbinder, wil hij zich daarnaast bezighouden met bovenlokale opgaven en het verbinden van de juiste partijen om zo de lokale en regionale sport- & beweeg infrastructuur van verenigingen, buurtsportcoaches en beweegprofessionals duurzaam te versterken.

Gezonde en veerkrachtige samenleving
Martijn Gommeren, geeft aan zich helemaal thuis te voelen bij SSNB; “In mijn nieuwe functie wil ik bijdragen aan interventies met als doel een gezonde en veerkrachtige samenleving waarin iedereen mee kan doen”.

Rolverdeling
Martijn volgt met deze stap Antoine de Brouwer op, die deze rol tijdelijk voor SSNB heeft ingevuld. Antoine blijft op projectbasis aan de organisatie verbonden rondom thema’s als aangepast/uniek sporten en nieuwe concepten. Binnen Roosendaal neemt Patrick de Klerk, momenteel werkzaam voor Breda Actief, per 1 december het stokje van Martijn over als Coördinator Buurtsportcoaches.

Contact
Martijn Gommeren: m.gommeren@ssnb.nl, 06-41 90 41 09
Antoine de Brouwer: a.d.brouwer@ssnb.nl, 06-29 62 81 85
Patrick de Klerk: p.d.klerk@ssnb.nl, 06-30049510

Sport op de politieke agenda!

Gemeenteraadsverkiezingen
Lees het gehele artikel

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen (GR2018). Dat lijkt nog ver weg maar politieke partijen schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s.

Dé gelegenheid om sport een mooie plek te geven in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente plek voor sport op de lokale politieke agenda te houden.

Sportclubs
Vooral de sportclubs kunnen de lokale politiek inspireren met de kracht van sport door hen uit te nodigen op hun club of samen een werkbezoek of (sport)debat te organiseren.

Gemeente
De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen). Succesvol samenwerken tussen gemeenten, de lokale politiek en sportclubs kan alle partijen veel opleveren.

Sportcampagne Teams
Daarom worden er de komende tijd in zoveel mogelijk gemeenten Sportcampagne Teams ingericht, die samen met lokale sportorganisaties campagneacties op zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek.

Geïnteresseerd?
Meld je dan aan voor een Sportcampagne Team in jouw gemeente via NOC*NSF.

Uitbreiding erkend leerbedrijf

Lees het gehele artikel

Op 24 juli is onze erkenning als gecertificeerd leerbedrijf uitgebreid.

Dit betekent dat er meer jonge enthousiaste MBO studenten bij ons stage kunnen lopen. Wij zijn trots op deze erkenning, en we hopen in de komende jaren veel studenten te mogen begeleiden.

SSNB is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend als leerbedrijf voor de volgende functies:

  • Bedrijfsadministrateur
  • Financieel administratief medewerker
  • Managementassistent/directiesecretaresse
  • Coördinator buurt, onderwijs en sport
  • Coördinator sportinstructie, training en coaching
  • Sport- en bewegingsleider
  • Medewerker sport en recreatie

Naast deze stages op MBO niveau hebben we jaarlijks diverse stageplaatsen beschikbaar voor mensen van de opleidingen SPECO / MER / HRM.

Interessante links:

Stoptober en uw sportvereniging

Lees het gehele artikel

Stoptober en uw sportvereniging

Rokers in heel Nederland helpen elkaar vanaf 1 oktober weer om te stoppen met roken. GGD Hart voor Brabant nodigt ook uw sportvereniging uit om mee te doen aan Stoptober 2017.

Campagne
Stoptober is een campagne die rokers uitdaagt om gedurende de maand oktober niet te roken. In 2017 wordt de campagne voor de vierde keer in Nederland georganiseerd door de KWF Kankerbestrijding, Alliantie Nederland Rookvrij, Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos instituut,  en de GGD’en om Stoptober jaarlijks te organiseren.

“Veel rokers graag willen stoppen. Na 28 dagen niet roken, heb je vijf keer meer kans om blijvend niet meer te roken”

Elke roker weet dat stoppen met roken moeilijk is. De emotionele en fysieke verslaving is sterk en de bezwaren tegen roken worden vaak weggeredeneerd. Toch weten we uit onderzoek dat vrijwel elke roker graag wil stoppen. De vraag is alleen: wanneer? De ervaring leert dat Stoptober rokers over de drempel helpt.

Sportvereniging
Ook uw sportvereniging kan meedoen met Stoptober en zo rokers stimuleren om met behulp van de speciale app, website en social media te stoppen met roken. U kunt bovendien materialen aanvragen, zoals posters en flyers die u kunt verspreiden. Ook kunt u gebruik maken van Stoptober-banners op uw site en intranet. En heeft u al eens een kijkje genomen op de website Rookvrije sportclubs? Hier kunt u verschillende materialen downloaden voor rookvrij sporten.

Stoptober pakt het positief aan
Het succes van Stoptober heeft alles te maken met de positieve aanpak. Elk stapje op weg naar stoppen met roken wordt aangemoedigd door Stoptober. Een periode van 28 dagen is overzichtelijk en maakt het aantrekkelijk voor rokers om mee te doen. Immers: als je 28 dagen stopt met roken, ben je succesvol. Bovendien is Stoptober ‘overal’: in de media is veel aandacht voor de campagne en ook dit jaar zijn een aantal bekende Nederlanders ambassadeur voor Stoptober om deelnemers een hart onder de riem steken.

Gezamenlijk succes
Wij hopen dat ook uw sportvereniging dit jaar mee wil doen om zoveel mogelijk rokers over de streep te trekken om 28 dagen niet te roken. Want niet-roken levert zoveel gezondheidswinst op!

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of materialen aanvragen? Neem dan via onderstaande gegevens contact met Annemarie Brouwers, GGD Hart voor Brabant, a.brouwers@ggdhvb.nl of bel naar 088-3686642.