Author Archives: admin2

Corrie (79) over het beweegpunt in Raamsdonksveer

Lees het gehele artikel

Corrie (79) over het beweegpunt in Raamsdonksveer:
“Je bent nooit te oud om mee te doen”

Senioren die niet stil willen zitten de kans geven om anderen te ontmoeten en lekker actief bezig te zijn: dat is de gedachte achter de beweegpunten die in de gemeente Geertruidenberg zijn opgezet. Onder meer in ’t Kardeeltje in Raamsdonksveer worden activiteiten zoals wandelen, zitgymnastiek, biljarten en sjoelen aangeboden. Ook kunnen hier beweegvragen gesteld worden aan de buurtsportcoach.

Laagdrempelig en dichtbij
Een bekend gezicht bij het beweegpunt in Raamsdonksveer is Corrie (79). Elke week doet deze fitte dame mee met de activiteiten van de buurtsportcoach en ze is daar zeer over te spreken. “Toen de buurtsportcoach bij mij aan de deur kwam om te vragen of ik mee wilde doen bij het beweegpunt leek me dat wel wat. Sindsdien ben ik er elke week. Weet je wat ook zo fijn is? Het is heel dichtbij. Ik hoef niet op de fiets te stappen of opgehaald te worden. Ik steek de straat over en ik ben er.”

Fit blijven
Op tijd opstaan, elke dag de deur uit voor een boodschap of bezoekje, gezond en gevarieerd eten. Corrie voelt zich nog fit en wil dat graag zo houden. Ook al loopt ze tegenwoordig met een rollator en is fietsen geen optie meer is, Corrie heeft altijd wat te doen. Van koken tot bloemschikken en van de krant lezen tot het huishouden. “Als iemand me vraagt ergens mee naartoe te gaan zeg ik altijd ja. Alles wat ik nog kan doen wil ik meemaken. En ik sleep ook vaak anderen mee naar activiteiten. Ook naar ’t Kardeeltje.”

Ontmoeten
Alle activiteiten bij het beweegpunt worden zo aangepast dat iedereen kan deelnemen op zijn of
haar eigen niveau en tempo. “Je bent nooit te oud om mee te doen,” bevestigt Corrie. “En, na afloop drinken we samen een kopje koffie. Ook leuk om zo weer nieuwe mensen te leren kennen. Ik hoop dat er steeds meer mensen mee gaan doen. Ik kom hier met veel plezier en blijf dat de komende tijd ook zeker doen!”

”Je moet als vereniging doen waar je goed in bent”

Lees het gehele artikel

‘’VV Gilze is een echte dorpse voetbalclub waar respect en normen en waarden hoog in het vaandel staan. Er heerst een vooruitstrevende sportieve ambitie in de vereniging.’’ Aan het woord is Aimé Cruijsbergs, voorzitter van VV Gilze. Vele vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de bloeiende vereniging. De hoofdtrainer van het eerste elftal en twee medewerkers huishoudelijke dienst krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het werkgeverschap van deze betaalde krachten heeft VV Gilze ondergebracht bij SSNB Personeelsdiensten.

Al bijna 100 jaar een begrip in het dorp
Voorzitter Cruijsbergs is met recht trots op zijn vereniging, die over drie jaar 100 jaar bestaat: ”De voetbalclub is hier in het dorp echt een begrip. We hebben 900 leden, iedereen is op de een of andere manier verbonden met VV Gilze. We staan regelmatig in het regionale krantje en er worden veel evenementen georganiseerd op onze accommodatie.’’

Goed geregeld, dat geeft rust
Cruijsbergs vertelt waarom er besloten is om het werkgeverschap uit te besteden: ‘’Je moet als voetbalverenging doen waar je goed in bent. Onze eerste prioriteit is voetbal. We hebben minder expertise in huis over HR, juridische en fiscale zaken. Ook willen wij onze vrijwilligers er niet mee belasten. We vinden de garantie dat alles gewoon netjes is geregeld belangrijk. We zijn tot op heden zeer tevreden over de service die SSNB Personeelsdiensten ons verleent. Die wordt goed uitgevoerd, bespaart ons kostbare tijd en geeft rust.’’

Meer weten?
Meer dan 100 Brabantse sportverenigingen vertrouwen op SSBN Personeelsdiensten om het werkgeverschap van hun betaalde krachten goed te regelen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw sportvereniging? Neem dan contact op met Nabil Bouchlal, 06-24910858 of mail naar n.bouchlal@ssnb.nl. Of lees meer op www.ssnb.nl/personeelsdiensten

Bestuurdersontmoeting: succesvol (samen)werken voor clubbestuurders

Lees het gehele artikel

Wil jij als bestuurslid van een sportvereniging in gesprek met andere bestuurders over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van jouw club? Vind jij het interessant om te werken aan de ontwikkeling van jouw bestuur én jezelf als bestuurder? En wil je je laten inspireren door bestuurders uit andere takken van sport en uit andere Brabantse gemeenten? Kom dan naar dé sportbestuurdersontmoeting van Brabant!

Wanneer: maandag 14 mei, vanaf 18.00 tot 22.00 uur
Waar: sportpark De Warande, kantine voetbalvereniging TSC, Warandelaan 10-14 Oosterhout
Wie: alle bestuurders van sportverenigingen in Brabant zijn van harte welkom
Kosten: geen

Ga voor meer informatie en inschrijven naar deze pagina.

 

Sportcoaches van SSNB Roosendaal organiseren beweegweek bij WVS

Lees het gehele artikel

Sportcoaches van SSNB Roosendaal organiseren beweegweek bij WVS

Maandag 9 april was de aftrap van de beweegweek bij leerwerkbedrijf WVS. Op dit moment staat het hele bedrijf, dat zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het teken van bewegen. De beweegcoaches van SSNB zijn door WVS Roosendaal gevraagd om invulling te geven aan sport en bewegen met daarbij bewustwording over gezond gedrag op de werkvloer. Onder de vlag van RSD beweegt voert SSNB haar activiteiten lokaal uit in de gemeente Roosendaal.

Laagdrempelig
De opening van de beweegweek was op locatie Vaartveld in Roosendaal. Wethouder Hans Verbeek was daar onder meer getuige van de fittesten die door SSNB zijn uitgevoerd in samenwerking met van Van Broekhoven Fysio. Medewerkers vulden ook vragenlijsten in om inzicht te krijgen in hun beweeggedrag. De hele week worden laagdrempelige activiteiten aangeboden op en rond de werkvloer. Denk aan buiten wandelen in de middagpauze, sportieve spellen en fruit dat voor iedereen klaar staat in de kantine. Aan het einde van de beweegweek zal de GGD Roosendaal presentaties verzorgen over gezond gedrag gekoppeld aan voeding.

Bewustwording
Patrick de Klerk, coördinator van SSNB Roosendaal: We streven ernaar om zoveel mogelijk medewerkers uit te dagen om meer te bewegen. Bewustwording op het gebied van een gezonde en actieve leefstijl is gewoon heel belangrijk, óók op de werkvloer. Mooi dat we daar in samenwerking met WVS op deze manier aan kunnen bijdragen.”

SSNB Academy live: ontwikkelmogelijkheden voor sportprofessionals

Lees het gehele artikel

SSNB Academy een feit: volop ontwikkelmogelijkheden voor sport- en beweegprofessionals

Het speelveld van professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweeginfrastructuur is continu in beweging. En daarmee ook de diverse functies van bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, verenigingsondersteuners en procesbegeleiders. Sport is niet langer alleen een doel, maar wordt steeds meer als middel ingezet, bijvoorbeeld op het werkveld van het sociaal domein of de openbare ruimte. Hierdoor krijgen de professionals te maken met andere doelgroepen en stakeholders en nieuwe interventies en businessmodellen. Kortom, veel veranderingen.

Website www.ssnb.nl/academy nu live

Als werkgever van verschillende type professionals hecht SSNB veel belang aan blijvende ontwikkeling van onze medewerkers. Een leven lang leren, om zo met plezier te kunnen blijven werken en aan de behoefte van opdrachtgevers en gebruikers te kunnen blijven voldoen.” Vanaf vandaag is daarom de SSNB Academy live. Op www.ssnb.nl/academy staat een overzicht van opleidingsaanbod. Zo worden voor buurtsportcoaches bijvoorbeeld cursussen op het gebied van ehbo of motivational interviewing geboden. Voor verenigingsondersteuners is onder meer de masterclass over bestuurlijke vernieuwing interessant en voor procesbegeleiders wordt bijvoorbeeld de masterclass sport en bewegen in het sociaal domein geboden.  In mei vinden de eerste trainingsdagen al plaats, dus meld je bij interesse snel aan.

Diverse werkvormen en doelgroepen

In de Academy bieden we verschillende leer- en werkvormen aan. Individueel en in groepsverband, gericht op kennis maar ook op vaardigheden, vast aanbod en maatwerk. Want leren doe je allemaal op je eigen manier. Het delen van good practices blijkt hierbij erg waardevol. Daarom kunnen ook niet SSNB-medewerkers deelnemen aan de verschillende onderdelen. Wat voor de sport- en beweegprofessionals geldt, is ook van toepassing voor verenigingen. Teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen, druk op de exploitatie, een veranderende maatschappelijke rol, toenemende wet- en regelgeving zijn zomaar enkele voorbeelden waardoor het werk van verenigingsbesturen steeds complexer wordt. Samen met bonden zorgen we voor het juiste aanbod om verenigingen te ondersteunen in hun behoeften.

Heb jij aanvullende wensen of ideeën voor ons opleidingsaanbod? Laat het ons weten via academy@ssnb.nl.

Duurzame accommodaties in Geldrop-Mierlo

Lees het gehele artikel

In 2017 besloot de gemeente Geldrop-Mierlo het verduurzamen van sport- en welzijnsaccommodaties binnen de gemeente actief op te pakken. Deze accommodaties kwamen in aanmerking voor een energiescan en ondersteuning via de gemeente Geldrop-Mierlo.

Energiescans

Het Energiebureau voerde de energiescans uit. Deze scans vormden de basis om in 2017 te komen tot een concreet duurzaamheidsplan per accommodatie en werden gefinancierd door de gemeente. Op basis van de scan leverde Het Energiebureau een gedetailleerd rapport aan, voorzien van duurzame mogelijkheden voor de betreffende accommodatie. Vervolgens was het de wens van de gemeente om in 2017 voor al deze accommodaties tot een concreet en uitvoerbaar plan te komen, inclusief bijbehorende financiering.

Procesbegeleiding SSNB

Miriam van Moll, regiocoördinator bij SSNB, heeft in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo de betrokken verenigingen begeleid bij de realisatie van de diverse duurzame maatregelen. Ze legt uit waar haar toegevoegde waarde ligt: ”De praktijk laat vaak zien dat er zonder begeleiding onvoldoende wordt doorgepakt om te komen tot duurzame sportaccommodaties. Sportverenigingen worden veelal geleid door vrijwilligers, waardoor de gevraagde tijd en kennis in veel gevallen ontbreekt. Bovendien wordt duurzaamheid direct geassocieerd met grote investeringen, waardoor het te vaak geen prioriteit geniet. Door goede begeleiding weten sportverenigingen deze stappen vaak wel te zetten”.

Tennisvereniging G.L.T.V. De Mast

Joop Hendricx is bestuurslid en lid van de bouwcommissie van tennisvereniging G.L.T.V. De Mast in Geldrop. Hij is erg te spreken over de betrokkenheid van Miriam: “Bij onze tennisvereniging zijn we bezig met renovatie van het paviljoen. Dit gebouw uit 1972 willen we graag weer toekomstbestendig maken. Duurzaamheid is uiteraard een belangrijk uitgangspunt. Samen met Miriam van Moll van SSNB hebben we alle mogelijke energiebesparende maatregelen in het energieadvies van Het Energiebureau doorgenomen. Tevens hebben we de subsidiemogelijkheden voor deze maatregelen bekeken. Met name bij het verkrijgen van gemeentesubsidie heeft Miriam ons actief bijgestaan. Voor vragen, adviezen en steun was zij altijd bereikbaar en hebben we op een plezierige manier kunnen samenwerken. Het resultaat, de vrijwel maximale subsidie die per vereniging binnen de gemeente beschikbaar was gesteld, moge er dan ook zijn.”

SSNB Roosendaal belangrijke verbinder voor hybride leeromgeving CIOS

Lees het gehele artikel

Op initiatief van de gemeente Roosendaal gaat CIOS Goes vanaf het schooljaar 2018-2019 een nieuwe praktijkleerroute aanbieden voor circa 75 studenten in Roosendaal. De hybride leeromgeving, een combinatie van leren op de werkplek en leren op school, verovert steeds meer terrein. De CIOS-studenten gaan praktijkervaring opdoen bij lokale sportverenigingen en (maatschappelijke) organisaties en zo bijdragen aan de ondersteuning van sport- en beweegprogramma’s van (kwetsbare) inwoners van de stad. SSNB (Sportservice Noord-Brabant) gaat als uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid een belangrijke rol spelen bij het plaatsen en begeleiden van de sportstudenten bij lokale partijen. Recent hebben CIOS en SSNB hun handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen hebben afgesproken om samen vorm te geven aan de opleiding van CIOS-studenten door praktijkleren.

Foto v.l.n.r.: Patrick de Klerk (coördinator buurtsportcoaches SSNB Roosendaal), Nels Rijvers (projectleider Roosendaal CIOS Goes), Brigitte Musters (directeur SSNB – Sportservice Noord-Brabant)

Verbindende rol op het lijf geschreven

De sportstudenten gaan in Roosendaal minimaal vier dagdelen in de week stage lopen. Leren in de praktijk staat centraal. Een goede verbinding met lokale verenigingen en organisaties is daarom essentieel. “Juist die rol van verbindende partij is ons op het lijf geschreven. Zeker omdat wij met onze buurtsportcoaches al een aantal jaar in het Roosendaalse sociale domein en op verschillende basisscholen actief zijn,” vertelt Patrick de Klerk als coördinator van SSNB Roosendaal enthousiast. “Wij zien volop mogelijkheden om studenten te koppelen aan partijen uit ons intensieve Roosendaalse netwerk. Door het leggen van de juiste verbanden kunnen we meerwaarde creëren binnen het maatschappelijk veld.”

Buurtsportcoaches als praktijkbegeleiders

De Klerk blijft zoals voorheen met zijn team van actieve buurtsportcoaches het bestaande sport- en beweegprogramma uitvoeren. Daarnaast gaan de sportcoaches nu ook een rol spelen bij de praktijkbegeleiding van de sportstudenten: “Natuurlijk zal een deel van de studenten ook ervaring opdoen bij onze eigen buurtsportcoaches. Bijvoorbeeld bij de invulling van pauzesport en het naschoolse speluur kunnen de studenten aan de zijde van de buurtsportcoaches actief een rol spelen. Hierdoor kunnen deze activiteiten intensiever worden begeleid. Een win-winsituatie voor alle partijen, niet in de laatste plaats voor de deelnemende kinderen. Vanaf september kunnen we ook nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen. Samen mensen in beweging krijgen en houden, van jong tot oud: daar kunnen de studenten een mooie bijdrage aan leveren.”

Sport als middel in het sociale domein

De gemeente Roosendaal ziet sport en bewegen als speerpunt om inhoud te geven aan haar doelstelling om inwoners op eigen kracht te laten participeren in de Roosendaalse samenleving. Sport en bewegen wordt daarbij als middel ingezet om bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners van Roosendaal. SSNB onderstreept die visie en zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. In Roosendaal is SSNB al jaren een waardevolle partner bij de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Met 15 buurtsportcoaches biedt SSNB Roosendaal een mooi sport- en beweegprogramma en geeft hiermee invulling aan het uitvoeringsprogramma van de gemeente onder de noemer RSD Beweegt. Naast aandacht voor veilig en verantwoord sporten en bewegen is ook gezond gewicht een speerpunt. Patrick de Klerk kijkt uit naar de intensievere samenwerking met het CIOS op deze thema’s: “Juist door samenwerking met de gemeente, onderwijs, verenigingen en andere organisaties werken we aan ons doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt!”

Lees meer over de rol en activiteiten van de buurtsportcoaches van SSNB in Roosendaal op www.ssnb.nl/roosendaal.

Kent jouw gemeente de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds al?

Logo Jeugdsportfonds Brabant
Lees het gehele artikel

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Niet alleen omdat het leuk is, maar ook om zich sociaal, fysiek en mentaal te ontwikkelen. Sporten zorgt bovendien ook voor contact en vriendschap met andere kinderen.

Vergoeding contributie en sportattributen

Maar voor sommige kinderen is sporten niet mogelijk omdat er thuis te weinig geld is om de contributie te betalen van de sportclub. Het Jeugdsportfonds geeft deze kinderen graag een steuntje in de rug door de contributie van de sportvereniging en waar mogelijk de sportattributen te betalen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving.

Is uw gemeente al aangesloten?

Veel gemeenten zijn al aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Het kan een goede aanvulling zijn op de bestaande regeling voor minima. Het Jeugdsportfonds neemt werk uit handen voor gemeenten en kan dankzij de publiek-private samenwerking meer kinderen helpen, ook kinderen die niet onder minimaregelingen vallen. Bovendien kunnen ze dankzij hun expertise en ervaring maatwerk leveren.

Meer informatie

Voor vragen vanuit gemeentes over het aansluiten bij het Jeugdsportfonds kunt u contact opnemen met de coördinator van Jeugdsportfonds Brabant, Monique Valk. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een intermediair uit het onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg of door St. Leergeld. Het Jeugdsportfonds is een initiatief dat ook afhankelijk is van financiële bijdragen van overheden, bedrijven, particuliere sponsoren en donateurs. Meer informatie is te vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

Banner Jeugdsportfonds

Buurtsportcoaches SSNB in actie voor Roosendaalse CycleSensation

Lees het gehele artikel

Op zaterdag 3 februari werd in Roosendaal de negende editie van CycleSensation gehouden in de voormalige Sint Jan kerk. Tijdens het kidsblok fietsten ruim 500 (!) kinderen een recordbedrag van 24.570 euro bij elkaar voor KiKa (kinderen kankervrij). Een prachtig resultaat: kinderen in beweging voor zieke leeftijdgenootjes en een recordopbrengst voor het goede doel.

In de gemeente Roosendaal zijn 15 buurtsportcoaches van SSNB actief. In aanloop naar het indoor fietsfestijn hebben onze buurtsportcoaches vele leerlingen geënthousiasmeerd om deel te nemen. Tijdens het evenement hebben de coaches de kinderen op de fiets geholpen en tijdens hun drie uur durende fietsprestatie volop aangemoedigd om een geweldig resultaat neer te zetten voor KiKa. Wij zijn trots op al deze toppers!

CycleSensation 2018 from StillMoving on Vimeo.

 

NSA en Cruyff Foundation slaan handen ineen

Cruyff Court Hero
Lees het gehele artikel

Stichting NSA en de Cruyff Foundation slaan de handen ineen

Om nog meer impact te creëren met het Heroes of the Cruyff Courts project, werkt de Cruyff Foundation samen met de Stichting NSA, een partner van SSNB. Zij stellen voor een aantal Heroes plekken beschikbaar in hun opleiding Leider Sportieve Recreatie.

Met Heroes of the Cruyff Courts kunnen jongeren in de wijk ontdekken waar ze goed in zijn, krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze iets terug doen voor hun wijk. Ze worden betrokken bij de organisatie van allerlei sporten, activiteiten en evenementen op bestaande Cruyff Courts, onder leiding van opgeleide Cruyff Foundation Coaches.

Deze jongeren leren daardoor wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een evenement, zoals de promotie, planning en financiën. Door hen verantwoordelijkheden te geven, wordt hun ambitie en zelfvertrouwen gestimuleerd, iets wat ook buiten de Cruyff Courts doorwerkt. Met al deze positieve aspecten worden de jongeren echte rolmodellen in de wijk.

Om het project nog meer daadkracht te geven, gaat de Cruyff Foundation samenwerken met de Stichting NSA. De NSA is een organisatie die zich net als de Cruyff Foundation inzet om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan met sport als middel. De visie van de NSA is het streven naar een toekomst waarin recreatief sport en bewegen voor iedereen veilig en toegankelijk is. Ieder bewegend kind heeft volgens de NSA bovendien recht op een bevoegde opleider. Dit laatste bevordert de NSA onder andere met haar opleiding “Leider Sportieve Recreatie”: een praktisch en laagdrempelige sport- en spelopleiding. In 2018 beginnen een aantal Heroes aan deze opleiding, die wordt gegeven in verschillende gemeenten. De NSA wil met de opleiding jongeren kansen geven om een eerste of volgende trede te realiseren bij het beklimmen van de maatschappelijke ladder, zoals ook het Heroes of the Cruyff Courts project ambieert.

De opleiding “Leider Sportieve Recreatie” is een door het NOC*NSF erkende opleiding die na afronding de bevoegdheid geeft om zelfstandig les- en leiding te mogen geven, dan wel te assisteren bij recreatieve- en sportieve activiteiten. Met deze samenwerking wil de Cruyff Foundation de jongeren in het programma “Heroes of the Cruyff Courts” een mooie volgende stap bieden om zichzelf te ontwikkelen.

Bron: website Cruyff Foundation