Author Archives: Martijn Gommeren

Inzicht in motorische ontwikkeling met MQ Scan & Beweeg ABC

Lees het gehele artikel

Het thema motorische ontwikkeling is bij beleidsmakers en beweegprofessionals het afgelopen jaar steeds prominenter op de agenda komen te staan. Binnen het Nationaal Sportakkoord en Preventieakkoord is de motorische ontwikkeling van kinderen een van de belangrijkste speerpunten van het ministerie van VWS.

Motoriek van cruciale voorspellende waarde

Deze groeiende aandacht is een belangrijke en een noodzakelijke ontwikkeling. Cijfers laten zien dat het met de motoriek van de jeugd en jongeren niet goed gaat. Uit onderzoeken blijkt zelfs dat de motoriek een cruciale voorspellende waarde is met betrekking tot de algehele gezondheid.

Betere lokale ondersteuning en monitoring

Ook in de lokale en regionale sport- en preventieakkoorden krijgt monitoring van beweegvaardigheid en overgewicht een belangrijke plek. Met het oog hierop en de aanwezige behoefte onder professionals hebben de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de MQ Scan de handen ineengeslagen. Er is besloten dat het systeem van de MQ Scan en het systeem van het Beweeg ABC van de VSG aan elkaar gekoppeld worden. Door deze samenwerking worden gemeenten en hun uitvoerende partners nog beter ondersteund.

Beweeg ABC en MQ Scan: waardevol totaalbeeld motoriek en sport- en beweegvaardigheden

Het is de intentie dat komend schooljaar in Roosendaal twee scholen een pilot starten met de gecombineerde systemen. Het Beweeg ABC monitort en volgt sport- en beweegvaardigheden van kinderen over een langere periode. Alle resultaten worden online ingevoerd. Scholen en gemeenten kunnen inloggen. Op basis van je rol krijg je relevante data uitgeserveerd op school-, klas-, leerling- of gemeenteniveau. Ook brengt het Beweeg ABC het zwemdiploma, het sport- en beweeggedrag en het BMI in beeld. De MQ Scan is Nederlands eerste wetenschappelijke onderbouwde motorische scan. Met de scan kunnen professionals binnen één gymles de motoriek van alle kinderen uit een groep in beeld krijgen. Daarnaast biedt de MQ Scan beleidsmakers geanonimiseerde inzichten ter input, verantwoording en bijsturing van hun beleid. Door beide systemen te koppelen, ontstaat een waardevol totaalbeeld op gemeentelijk niveau. Vanuit hier kan men gericht een verschil kan maken op het gebied van gezondheid.