Author Archives: Webredactie

Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelanceerd

Lees het gehele artikel

Vanaf januari 2020 is het zo ver, het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een feit! Één miljoen Nederlanders hebben geen geld om deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds gelooft dat dit juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. Sport en cultuur is namelijk leuk, gezond én goed voor de sociale samenhang en contacten. Daarom willen we, in navolging van het Jeugdfonds, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk maken!

Wat doet het VF?

 • Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur mogelijk voor volwassenen (18+) die leven rond het bestaansminimum.
 • Inleg en voorwaarden worden bepaald door de gemeente.
 • Het fonds zorgt voor communicatiemiddelen, actueel inzicht, een jaarrekening, de afhandeling van aanvragen en de uitbetaling aan de sport- en cultuuraanbieders.
 • Een coördinator van het fonds ondersteunt het netwerk aan intermediairs. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor de gemeente.

Heeft het Volwassenenfonds je interesse gewekt en zou je graag meer informatie ontvangen? Kijk dan op www.volwassenenfonds.nl! Voor vragen over het volwassenenfonds in Brabant kun je contact zoeken met Demy Weertman via d.weertman@ssnb.nl.

SSNB (Sportservice Noord-Brabant) al 40 jaar actief in sport & bewegen Brabant

Lees het gehele artikel

Wij hebben iets te vieren en doen dat uiteraard samen met ons stakeholders. We trakteren op een evenement op een aansprekende en centrale locatie in Brabant met klinkende namen en een gevarieerd aanbod aan inspiratie en kennis.

SSNB (Sportservice Noord-Brabant) al 40 jaar actief in sport & bewegen Brabant

SSNB zet zich m.b.v. sport & bewegen al 40 jaar in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Reden voor een feest dat we samen met onze stakeholders vieren: De Kennismakerij. Op 4 december 2019 verwelkomen we ruim 160 gasten om inspiratie en kennis op te doen over de kracht van sporten, bewegen en spelen. We organiseren de Kennismakerij in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en vele partners.

Wat: Kennismakerij, de kracht van sport, bewegen en spelen
Wanneer: woensdag 4 december 2019, 16.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 15.15 uur)
Waar: LocHal Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1000 in Tilburg

Hoe ziet ons gevarieerde programma eruit

Onder leiding van dagvoorzitter Hanne van Aart (burgemeester Loon op Zand) starten we met een mooie keynote van prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt en één van de trekkers van het maatschappelijk impactprogramma aan Tilburg University. Hij trekt op prikkelende wijze mooie paralellen tussen ‘zijn domein’ arbeidsmarkt en het domein van sport & bewegen en laat vooral zien wat ze van elkaar kunnen leren.

Interactieve parallelsessies

In 3 rondes gaan we met actuele en interessante parallelsessies aan de slag. Een greep uit het programma:

 • Tilburg University verzorgt in samenwerking met de gemeente Tilburg een item rondom het recent gepubliceerde onderzoek “Ook criminelen houden van voetbal’.
 • SSNB biedt met behulp van het ministerie van VWS gratis professionele begeleiding voor sportverenigingen aan, waarbij we klimaatdoelstellingen koppelen aan het verduurzamen van sportaccommodaties.
 • Fontys Sporthogeschool kijkt tijdens hun workshop vanuit een totaalperspectief naar gezond oud worden.
 • Kenniscentrum Sport toont aan dat investeren in sport en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft.
 • NOC*NSF laat zien hoe we kennis en kracht kunnen bundelen met als doel het toekomstbestendig houden van sportverenigingen.
 • RIVM licht toe hoe gemeenten en verzekeraars kunnen samenwerken om de vruchten te plukken van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
 • VSG: voor deze speciale gelegenheid koppelt de VSG haar regionale netwerken in Brabant aan ons event. Tijdens deze sessies worden ervaringen en tips gedeeld ten aanzien van ontwikkeling, uitvoering en borging van sportakkoorden.

Voor uitgebreide informatie over alle sessies, verwijzen we graag naar onze website: www.ssnb.nl/kennismakerij.

Opbrengst veiling sportitems naar Jeugdfonds Sport Brabant

Tijdens de pauze ontvangt Jeugdfonds Sport Brabant een cheque ter waarde van de
opbrengst van de veiling die we eerder dit jaar in het kader van ons veertigjarig bestaan
hebben gehouden. Deze cheque wordt overhandigd door Bob van Oosterhout, oprichter en
directeur van sportmarketingbureau Triple Double.

Afsluiting met gedeputeerde Martijn van Gruijthijsen

We sluiten het programma samen met gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen af: de
opbrengst van dit jubileumevent komt ongetwijfeld goed van pas bij het Brabants Sport
Akkoord dat Provincie Noord-Brabant voornemens is in 2020 af te sluiten.

Voor meer informatie of het (gedeeltelijk) bijwonen van dit jubileumevent, kunt u contact
opnemen met SSNB: 088-246 81 11:
– Eline Weyden (communicatie-coördinator)
– Brigitte Musters (directeur-bestuurder)

Over SSNB

De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten
zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. SSNB is een
zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de
inzet van sport en bewegen. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs,
zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.
Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een
bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en
bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt!

Hoe kunnen technologie en innovatie bijdragen aan het stimuleren van sport en bewegen?

Lees het gehele artikel

Deze vraag stond centraal tijdens het werkatelier dat Clusters Sports & Technology en SSNB vanuit het Vitality Living Lab organiseerden tijdens de Dutch Design Week. De genodigden en bezoekers in het Brabant Living Lab Paviljoen werden uitgedaagd om vernieuwende ideeën uit te wisselen over dit thema. De casus van de gemeente Vught stond daarbij centraal.

Uitdaging gemeente Vught: ontmoeten en bewegen voor jong en oud

Veel Brabantse gemeenten zijn zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Zo ook de gemeente Vught, die heeft aangegeven haar openbare ruimte in te willen zetten om nieuwe vormen van vitaliteitsbevordering te testen en daarmee haar bewoners vitaler te maken. Ontmoeten en bewegen bij beweegpleinen staat in Vught centraal. De beweegpleinen moeten jong en oud uitnodigen zodat intergeneratief bewogen kan worden. De uitdaging van de gemeente Vught zit met name op het gebied van meten en effectiviteit: hoe vaak worden de beweegmogelijkheden gebruikt en welke veranderingen op individueel niveau zijn meetbaar voor en na beweeginterventies? Een extra uitdaging in Vught is het in beweging krijgen van middelbare schooljeugd bij de beweegpleinen.

Tijdens het werkatelier kwam op de eerste plaats naar voren dat het initiatief en aanpak van de gemeente tot dusver onderstreept en toegejuicht worden. De energie die dat met zich mee bracht uitte zich in kritische vragen en veel tips. Zo gaat het niet alleen om de voorziening, de hardware, de software en de zogenoemde orgware, maar vooral ook om de behoefte van de specifieke doelgroepen: “ga de wijk in!”. Ook dataverzameling in de vorm van een nulmeting met aanvullend monitoring wordt als randvoorwaarde genoemd. Om niet alles opnieuw te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van bestaande data, innovatieve oplossingen en ervaringen in andere gemeenten. De partners van VLL hebben aangegeven hun expertise in te willen brengen. De eerste afspraken met o.a. TUe, Eindhoven Vitaal en SSNB werden ter plekke gemaakt.

Over Vitality Living Lab

In het project Vitality Living Lab verbinden we uitdagingen van publieke partijen om bewoners van buurten, wijken en gemeenten gezonder en vitaler te maken met mogelijkheden die door kennispartijen, bedrijven en/of bewoners worden aangereikt. Vorig jaar tijdens de Dutch Design Week brachten we bijvoorbeeld de vraag van de gemeente Uden rondom vitaliteit van jongeren samen met een initiatief van de TU/e, waarmee de Gezonde School Challenge ontstond. Leerlingen worden met een slimme en sociale app gemotiveerd tot een gezonde leefstijl door challenges.

Kennismakerij: ontmoet, deel en benut de kracht van sport, bewegen en spelen

Lees het gehele artikel

SSNB is jarig! Sinds 1979 vervullen we met Stichting Sportservice Noord-Brabant de rol van kennispartner en verbinder voor een gezond en veerkrachtig Brabant. We vieren dit 40-jarig jubileum niet met slingers en confetti, maar samen met VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) trakteren we op woensdag 4 december op kennis, inspiratie, nieuwe inzichten, ontmoeting en uitwisseling.

Samen met een breed scala aan partners hebben we een mooi inhoudelijk programma samengesteld. Centraal staan de ontwikkeling en borging van de lokale sportakkoorden. De workshops met relevante en actuele thema’s leveren de nodige aanknopingspunten om met sport, bewegen en spelen zoveel mogelijk maatschappelijke winst te realiseren. Denk hierbij aan domein overstijgend werken, de waarde van sport & bewegen (SROI), het gebruik van data, duurzaamheid, de gezonde leefomgeving en nog veel meer.

Meer info: www.ssnb.nl/kennismakerij

De waarde van sport in de gemeente Landerd

Lees het gehele artikel

“Elke kern heeft zijn eigen (sport)identiteit”

In deze rubriek delen Brabantse gemeenten hun kijk op de toegevoegde waarde van sport en bewegen. Deze keer lees je meer over het sport- en beweegbeleid van de gemeente Landerd. Met onder meer aandacht voor de beleving van sporters, ondernemerschap van sportverenigingen, verbinding met sociaal domein, gezamenlijk bijdragen aan maatschappelijke opgaven en de voortzetting én uitbreiding van de buurtsportcoachregeling.

Wat is kenmerkend voor het sport- en beweegbeleid in de gemeente Landerd?

Kleinschalige kernen met een eigen (sport)identiteit

Kenmerkend aan de gemeente Landerd is haar structuur met kleinschalige kernen. Schaijk, Reek en Zeeland zijn krachtige kernen met hechte gemeenschappen en ieder een eigen (sport)identiteit. Elke kern kent een grote mate van sociale en maatschappelijke betrokkenheid op de sportaccommodaties (binnen en buiten) en bij de sportverenigingen. Ondanks de kleinschaligheid is er binnen de gemeente en op het gemeentehuis veel expertise op het gebied van sport en bewegen. Neem als voorbeeld de adviesgroep Landerd SpoRtZO. Deze adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en sportverenigingen en vanuit alle kernen die hiervoor op persoonlijke titel zijn gevraagd. Leden van de adviesgroep hebben een helicopterview ten aanzien van sport en bewegen en het totale buurtsportcoachproject in Landerd. De adviesgroep heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van het buurtsportcoachproject Landerd SpoRtZO in de gemeente. Door er met elkaar voor te gaan stijgt de (sport)participatie in de gemeente. Sport gerelateerd en op diverse aanpalende terreinen biedt de gemeente Landerd ondersteuning en advies aan de sport- en beweegaanbieders om zo met elkaar de schouders eronder te zetten voor een gezond en gelukkig Landerd.

Wethouders Böhmer: “trots op beleving inwoners”

Beleving van sporters en ondernemerschap van sportverenigingen

“Ik ben trots op de manier waarop inwoners sporten en bewegen in de gemeente beleven,” zegt wethouder Moritz Böhmer. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse sportkampioenenhuldiging. Er worden elk jaar weer veel bijzondere prestaties neergezet. Er is aandacht voor volwassenen maar ook alle jeugdkampioenen worden in het zonnetje gezet. Al deze sportkampioenen worden tijdens een leuke en gezellige middag gehuldigd. “Van deze stralende gezichten kan ik genieten als wethouder van deze gemeente,” zegt Böhmer met een grote glimlach. Ook is Böhmer trots op het ondernemerschap van sportverenigingen. Verenigingen vechten voor hun bestaansrecht en denken daarbij niet klein in mogelijkheden voor verbeteringen. Door goed gewortelde en betrokken sportverenigingen kunnen inwoners hun leven lang met plezier sporten. Ook wordt er op die manier een divers sport- en beweegaanbod in stand gehouden voor de inwoners.

Wat wil de gemeente Landerd komend jaar realiseren binnen het beleidsterrein sport en bewegen?

Sporten en bewegen nóg meer verbinden met het sociaal domein

We willen sporten en bewegen nóg meer verbinden met het sociaal domein. In het gemeentehuis werken verschillende ambtelijke afdelingen al regelmatig met elkaar samen, dit mag nog veel meer. Maar ook integrale samenwerkingen tussen partijen buiten het gemeentehuis zoals bijvoorbeeld zorgcoöperaties, preventiewerkers jeugd en buurtsportcoaches mag meer. Sporten en bewegen kan hierdoor vaker als middel worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Neem bijvoorbeeld het minimabeleid van de gemeente, hetgeen een mix is van allerlei regelingen. Er is voor minima veel mogelijk maar dit aanbod dient wel bij de juiste vraag aan te komen en aan te sluiten. Vanuit sporten en bewegen kan een waardevolle rol vervuld worden in het signaleren en verbinding maken tussen de doelgroep en hulpverlening.

Hoe werken partijen tussen verschillende domeinen in Landerd samen aan een het in beweging brengen van verschillende (kwetsbare) doelgroepen?

In gezamenlijkheid bijdragen aan maatschappelijke opgaven

De buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO geven het goede voorbeeld door actief op zoek te gaan naar verbindingen. Sporten en bewegen is daarin een krachtig middel. Dit inspireert ook anderen hopelijk weer om meer in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. Een mooi voorbeeld is het ontstaan van een wandelgroep voor diabetici. Doordat de praktijkondersteuners van een huisartspraktijk de verbinding legden met de buurtsportcoach, de wijkverpleegkundige, de preventiewerker jeugd, diëtisten en ook andere (zorg)professionals ontstond in april 2018 een wandelgroep met enkel mensen met diabetes. Vervolgens namen zij deel aan de Nationale Diabetes Challenge. Het initiatief groeide uit tot meerdere wandelgroepen over meerdere afstanden en is nu ook toegankelijk voor alle inwoners. Zij vertrekken tegenwoordig vanuit een beweegpunt bij een zorginstelling die alle wandelaars een verzamelplek en een kop koffie aanbiedt. Op die manier is de wandelgroep geholpen én wordt er meer levendigheid gecreëerd binnen de zorginstelling.

Welke impact realiseren de buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO in de gemeente Landerd?

Voortzetting en uitbreiding van buurtsportcoachregeling

Je komt onze buurtsportcoaches echt overal tegen. Ze zijn aanwezig in hun groene kleding en daarmee goed zichtbaar. Kenmerkend is ook de toegankelijk voor inwoners en lokale organisaties. Na een succesvolle pilot heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de komende vier jaar door te gaan met de buurtsportcoachregeling. Onze buurtsportcoaches hebben dus hun waarde bewezen en zullen hun werkzaamheden met enthousiasme doorzetten. Er is zelfs voor vanaf 2020 uitbreiding van de regeling aangevraagd. Dit betekent nog meer groen geklede buurtsportcoaches in onze kernen en een nog grotere meerwaarde van sporten en bewegen!

Gemeente Vught over de waarde van sport

Lees het gehele artikel

“Het liefst zie ik dat op elke Vughtse basisschool de gymlessen worden gegeven door professionele sportdocenten”

In deze rubriek delen Brabantse gemeenten hun kijk op de toegevoegde waarde van sport en bewegen. Deze keer beantwoord wethouder Toine van de Ven van de gemeente Vught vragen over het sport- en beweegbeleid van zijn gemeente. Hij vertelt onder meer over de drie sportspeerpunten uit het coalitieakkoord die dit jaar gerealiseerd gaan worden en over de toegevoegde waarde van de buurtsportcoaches van Move Vught.

Wethouder Toine van de Ven (midden) bij de onthulling van de eerste IpItup-beweegbank van Nederland in Vught.

Sport- en beweegbeleid Vught: investeren in goede voorzieningen

Vught kent een rijk verenigingsleven met vele sportverenigingen. De gemeente wil deze verenigingen ondersteunen met goede voorzieningen. Daar is de afgelopen jaren dan ook flink in geïnvesteerd.

In samenhang met het onderwijsbeleid zijn er nieuwe binnensportaccommodaties gerealiseerd nabij scholen in Vught-Noord, bij Elzenburg en bij de Martinihal. Daarbij is specifiek rekening gehouden met gebruikers. Zo is er een (semi)permanente opstelling voor turnen gerealiseerd en is bij de inrichting van de nieuwe hal bij Elzenburg specifiek rekening gehouden met de basketbalvereniging. Voor de binnensport en het onderwijs is daarmee de noodzakelijke ruimte grotendeels op orde. Natuurlijk zijn er nog wel wensen. Zo is er de wens van zwemverenigingen om extra zwemwater na sluiting van het bad op het GGZ-terrein.

Voor de buitensportverenigingen zijn er eveneens mooie faciliteiten beschikbaar. Er ligt een prachtige atletiekbaan met een regionale aantrekkingskracht en geschikt voor landelijke en internationale wedstrijden. In sportpark Bergenshuizen wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor het gehele park. Voor voetbalvereniging Zwaluw VFC wordt een plan voor nieuwbouw uitgewerkt samen met de vereniging. Ook voor de buitensport geldt dat er natuurlijk altijd nog wensen zijn, maar dat er een uitstekende basis ligt om volop te sporten.

Nu nog geen nieuwe sportnota, wél een pragmatische aanpak met tastbare resultaten

De sportnota van Vught is verouderd en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is grotendeels gerealiseerd. Toch is ervoor gekozen om deze bestuursperiode geen nieuwe sportnota op te stellen, maar om enkele concrete zaken te gaan realiseren. Dat is vooral ingegeven vanuit de korte periode vanwege een herindeling. De focus ligt daarom nu op huurharmonisatie van de binnensportvoorzieningen, de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC en op het versterken van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Een pragmatische aanpak om tot tastbare resultaten te komen. Wellicht dat in de volgende bestuursperiode dan weer een nieuwe sportvisie kan worden opgesteld.

Ambities: drie opgaven uit het coalitieakkoord

De drie opgaven uit ons coalitieakkoord wil ik dit jaar realiseren.

Eenduidige huuropbouw en accommodatie Zwaluw VFC
Samen met sportverenigingen wordt de huuropbouw van de verschillende gymzalen en sporthallen kritisch tegen het licht gehouden. De huurprijzen liepen mede vanwege recente investeringen uiteen. De gemeente wil tot een eenduidig en duidelijk tariefstelsel komen, zodat verschillen in prijzen geen reden kunnen zijn om liever wel of niet naar een bepaalde locatie te willen. Een voorstel moet nog dit najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat de nieuwe prijzen op 1 januari 2020 ingaan. Daarnaast wordt er een nieuw plan voor Zwaluw VFC uitgewerkt, waarvoor nog voor 1 juli 2019 een convenant getekend moet worden. Hierin worden afspraken gemaakt over de investeringen van de club en van de gemeente en over het onderhoud de komende jaren. Daarna moet zo snel mogelijk de schop in de grond.

Masterplan sport en bewegen in de openbare ruimte
Voor het versterken van het sporten en bewegen in de openbare ruimte volgt er rond de zomer een zogenaamd masterplan. Hieruit moet de samenhang van kansen op verschillende locaties in Vught en Cromvoirt blijken. Want natuurlijk zijn er al mooie initiatieven zoals beweegtoestellen en beweegroutes, maar een samenhangend uitvoeringsprogramma ontbreekt. Dankzij het masterplan hoop ik bestaande initiatieven te verbeteren en met elkaar te verbinden. Zo moeten de routeaanduiding en aanwijzingen op de beweegroutes echt professioneler worden. Dat zijn nu nog geplastificeerde A4-tjes. Ook kunnen er verbindingen worden gemaakt met het beleid op het gebied van speeltuinen. Het liefst zie ik dat speeltuinen niet meer alleen gericht zijn op een bepaalde leeftijd, maar ruimte bieden om te spelen én mensen van diverse leeftijden uitdagen om te bewegen. Als opa en oma met hun kleinkinderen naar de speeltuin gaan, zitten ze niet stil op een bankje maar bewegen ze mee!

Extra capaciteit inzetten voor onderwijs: gymlessen door professionele sportdocenten
Tot slot wil ik de extra capaciteit voor buurtsportcoaches die het rijk beschikbaar stelt graag gaan inzetten voor het onderwijs. Dat is mooi te combineren met de extra middelen om leraren te ontlasten. Het liefst zie ik dat op elke Vughtse basisschool de gymlessen worden gegeven door professionele sportdocenten. In ieder geval willen we daar komend schooljaar met de meeste basisscholen mee starten. Hopelijk volgen de anderen daarna snel.

Samen werken aan het in beweging brengen van verschillende (kwetsbare) doelgroepen

De gemeente Vught richt zich specifiek op het laten sporten van jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Daarvoor wordt samenwerking opgezocht met relevante partijen. Ik ben zelf heel enthousiast over de laagdrempelige activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren, al dan niet samen met het onderwijs. Dat we vanaf afgelopen schooljaar Sjors Sportief (en Creatief voor cultuur) hebben ingevoerd, zie ik echt als een grote versterking van het aanbod in Vught. Voor ouderen vind ik de samenwerking met partijen zoals Anders Bezig Zijn en Ouderen Samen van grote waarde. Zo ook de jaarlijkse fittestdag die wordt georganiseerd, waar met verschillende invalshoeken ouderen worden gefaciliteerd om gezond te blijven en te bewegen.

Vught heeft ook veel inwoners met een beperking. Daarom vind ik inclusiviteit en uniek sporten voor Vught heel belangrijk. Dit is een punt waar we denk ik nog veel meer kunnen doen met sport (en cultuur). Natuurlijk wordt er al heel veel gedaan, maar er zijn nog veel kansen. Ik wil heel graag dat we meer werk maken van uniek sporten. Een prachtige voorbeeld vind ik zelf het special voetbalteam van de beide voetbalclubs samen, waar iedereen plek heeft om mee te sporten. En verschillende initiatieven bij de atletiekvereniging bijvoorbeeld met racerunners. Maar ik denk dat juist in het zorgdorp Vught voor meer mensen meer kan.

Mooie initiatieven zie ik ook terug op het gebied van minimabeleid, waar verschillende sportclubs echt proberen om sporten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. Voor het 2e jaar is er nu alweer een actie om sportkleding in te zamelen om hiermee gezinnen die het financieel lastiger hebben mee te ondersteunen. Steeds meer clubs zie ik ook samenwerken met de coördinator kinderen in armoede en het armoedenetwerk.

Dankzij buurtsportcoaches Move Vught veel prachtige nieuwe initiatieven

Move speelt een heel belangrijke rol om sporten en bewegen voor iedereen in Vught te stimuleren. Dankzij hen kan de gemeente deze doelstelling daadwerkelijk handen en voeten geven. Niet alleen mooie woorden op papier of subsidie verstrekken, maar tijd om daadwerkelijk activiteiten te organiseren of mensen bij elkaar te brengen. Dankzij de buurtsportcoaches van Move zie ik heel veel prachtige nieuwe initiatieven ontstaan, die een meerwaarde hebben naast het sporten bij een vereniging. Activiteiten in de buurt, clinics bij sportverenigingen en scholen, betrokkenheid op allerlei plekken in het dorp. Move Vught heeft zichzelf neergezet als een sterk merk, dat heel snel wint aan naamsbekendheid en daarmee ook effectief Vughtenaren aan het sporten krijgt. Bij het laatste sportcafé heeft Move zichzelf ook nogmaals uitgebreid gepresenteerd aan de aanwezige verenigingen. Eerste reactie uit de zaal was: ‘Doen jullie dat allemaal met z’n drieën?’. Natuurlijk kan dat allemaal dankzij veel stagiaires die bij Move actief zijn, maar het is tekenend voor de brede inzetbaarheid.

Eerste certificaat Goed Sportwerkgever voor Kunst & Kracht

Lees het gehele artikel

Gymnastiekvereniging Kunst & Kracht uit Tilburg ontvangt eerste certificaat Goed Sportwerkgever

Bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging en daarmee vormt de amateursport één van de hoekstenen van onze samenleving. Om al die Nederlanders te laten sporten zijn er veel mensen nodig die dat begeleiden, organiseren en besturen. Naast de officieuze rol van werkgever voor de vele vrijwilligers die binnen de amateursport actief zijn, hebben verenigingen regelmatig ook officieel de rol van werkgever. Dat is ook het geval bij Kunst & Kracht in Tilburg, waar twee trainers en een combinatiefunctionaris betaald worden voor hun werkzaamheden voor de club.

Foto v.l.n.r.: Nabil Bouchlal (SSNB), Koen Berenschot (bestuurder), Ida Damen (bestuurder), Timothy Claessen (trainer), Esther Deltrap (trainer), Marina Houmahu (bestuurder), Anne van Ginneken (bestuurder)

“We zien turntrainer als een professioneel beroep, dat willen we goed regelen”

Kunst & Kracht biedt divers gymnastiek aanbod voor hun 900 leden: van turnen tot freerunnen en van trampolinespringen tot acrogymmen. De Tilburgse gymnastiekvereniging viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Onder meer met een wereldrecordpoging radslagen op 18 juni in het Reeshofpark en komend weekend vinden de finalewedstrijden Turnen Dames 1e divisie plaats in het T-Kwadraat in Tilburg. Het eveneens jubilerende SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant zet zich al 40 jaar in voor een gezond en veerkrachtig Brabant) verraste de gymnastiekvereniging deze week met een primeur. Uit handen van Nabil Bouchlal, manager SSNB Personeelsdiensten, ontving het bestuur van Kunst & Kracht het eerste certificaat Goed Sportwerkgever. Voorzitter Ida Damen: “Een aantal jaar geleden zijn we bij de club begonnen met een combinatiefunctionaris, waarvoor we het werkgeverschap netjes regelden met onder meer een goede cao. Sindsdien hebben we een flinke groei doorgemaakt. Inmiddels zijn ook twee trainers voor de wedstrijdgroepen bij ons aan de slag als betaalde kracht. We zien turntrainer als een professioneel beroep, dat willen we gewoon goed geregeld hebben.”

Goed werkgeverschap belangrijk voor lokale amateursport

Namens SSNB legt Nabil Bouchlal uit waarom het zo belangrijk is dat sportverenigingen aandacht hebben voor goed werkgeverschap: “Wij ondersteunen veel verenigingen bij het uitvoeren van het werkgeverschap en onze partner Netwerk in de Sport maakt de ‘cao voor sportverenigingen’ toegankelijk voor alle lokale amateur sportorganisaties in Nederland. Ook Kunst & Kracht geeft op deze manier via ons op een passende en betrouwbare wijze invulling aan het werkgeverschap. De vereniging biedt daarmee zekerheid, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goede personeelsvoorzieningen voor haar medewerkers. Ook draagt deze professionele inrichting van de werkomgeving door Kunst & Kracht bij aan de ontwikkeling van de amateursport. Hierdoor wordt de sector aantrekkelijker voor talentvol kader.” Ook andere verenigingen die op deze professionele manier invulling geven aan het werkgeverschap ontvangen als blijk van waardering en erkenning het certificaat Goed Sportwerkgever.

Gezonde School Challenge van start op Udens College

Lees het gehele artikel

Door TU/e ontwikkelde app motiveert Udense leerlingen voor een gezonde leefstijl

Primeur: Gezonde School Challenge van start op Udens College

Ruim 300 leerlingen van het Udens College beleefden vrijdag 5 april een primeur. De eersteklassers van de VMBO-sector gingen die dag van start met de Gezonde School Challenge. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkelden een slimme en sociale app (GameBus), die in Uden voor het eerst op grote schaal wordt getest. De leerlingen worden door de app gemotiveerd challenges aan te gaan voor een gezonde leefstijl. Kennisoverdracht en bewustwording krijgen een extra zetje door het toevoegen van de funfactor.

Van alcoholbril tot digitaal tikkertje
Gedurende de komende maanden krijgen de Udense leerlingen allerlei challenges die inspelen op fysieke, sociale en cognitieve gezondheid. Want gezondheid is breder dan gezonde voeding en voldoende bewegen: ook thema’s zoals slaap, stress, genotsmiddelen, online gedrag, ontmoeting, gaming en seksualiteit komen aan bod. De leerlingen dachten zelf mee over passende challenges. Via de app werden ze vrijdag onder meer uitgedaagd om een selfie te maken met de alcoholbril van de GGD en om digitaal tikkertje te spelen in de gymzaal. Ook zijn punten te verdienen als de leerlingen een keer gaan sporten met iemand die meer dan 50 jaar ouder is, of door de documentaire stress to impress te kijken. Door het insturen van foto’s en filmpjes geven de leerlingen aan dat een challenge is volbracht. Aan het einde van het schooljaar wordt de balans opgemaakt: welke klas, leerling en leerkracht scoort de meeste punten op gezondheid? Voor de TU/e is de Udense campagne onderdeel van een project waarin onderzocht wordt hoe mensen effectief verleid kunnen worden tot gezond gedrag met behulp van IT.

Vitality Living Lab
De samenwerking tussen de TU/e en het Udens College is een mooi vervolg op het werkatelier dat vorig jaar vanuit het project Vitality Living Lab tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven werd gehouden. Verschillende technologische innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen rondom vitaliteit werden tijdens het atelier gepresenteerd. Op uitnodiging van medeorganisator SSNB was de Udense Inge Kuipers, programmaregisseur bij GUUS beweegt je, ook aanwezig bij het werkatelier. Kuipers: “Toen ik van het Udens College hoorde dat zij op zoek waren naar een vernieuwende invulling voor de Week van de Gezonde School, dacht ik meteen aan de potentie van deze app om bewustwording bij leerlingen voor een gezonde leefstijl te stimuleren. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten aan het einde van het schooljaar!”

Lees ook het artikel in het Brabants Dagblad en bekijk het filmpje van Dtv Uden.

 

Brabantse lijsttrekkers op de fiets met olympisch kampioene Marianne Vos

Lees het gehele artikel

Het tegen Marianne Vos opnemen op een spinningfiets en ondertussen ook nog het standpunt van je partij over sport goed verwoorden. Het was flink zweten voor de lijsttrekkers van veel Brabantse politieke partijen. Zij stapten in het kader van de naderende provinciale verkiezingen op de fiets en gingen met de olympisch kampioene in gesprek over stellingen op het gebied van onder meer sporten voor gehandicapten, topsport, talentontwikkeling, evenementen, vitaliteit & bewegen en een duurzame toekomst voor sportverenigingen.

Compilatiefilmpje

Verschillende partijen aan het woord:

    
   
    

Over de waarde en toekomst van sport in Brabant
De lijsttrekkers werden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de waarde en toekomst van sport in Brabant door SSNB en BrabantSport. Michel Reinders, directeur BrabantSport, legt uit: “Onze beide organisaties geloven in de kracht van sport & bewegen en we delen de ambitie om van Brabant de meest vitale provincie van Nederland te maken, zowel vanuit economisch-, gezondheids- als sociaal-maatschappelijk perspectief.” Brigitte Musters, directeur-bestuurder van SSNB vervolgt: “We staan voor een gezonde, vitale samenleving waar het prettig wonen, leven en werken is. Het is goed om te horen dat veel politici zich uitspreken voor de rol die sport en bewegen hierin kan betekenen.”

Over SSNB en BrabantSport
BrabantSport is de organisatie die zich inzet om Brabant sterker te maken door sport. Binnen deze organisatie bundelen de provincie Noord-Brabant, CTO Zuid, Sports & Technology en Team Brabant Sport hun krachten. SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) is al 40 jaar de kennispartner en verbinder die zich inzet voor een gezond en veerkrachtig Brabant. SSNB werkt samen met onder meer overheden en verenigingen aan het versterken van de Brabantse sport- en beweeginfrastructuur.

Gemeente Geertruidenberg over de waarde van sport

Lees het gehele artikel

“Sport kan onder meer een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze kernen, gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners.”

In deze rubriek delen Brabantse gemeenten hun kijk op de toegevoegde waarde van sport en bewegen. Met deze keer aan het woord: wethouder John van Vugt en beleidsmedewerker Tamara Valentijn van de gemeente Geertruidenberg.

Belangrijke plaats
In het leven van veel mensen neemt sport en bewegen een belangrijke plaats in. Bewegen is belangrijk. Het houdt je lichamelijk én geestelijk fit en gezond. Sport en bewegen zorgt tevens voor sociale contacten en voorkomt eenzaamheid. Daarnaast kan “de sport” bijdragen aan het behalen van doelen op diverse terreinen van het sociaal domein.

Het belang van sport en bewegen
De gemeente Geertruidenberg is zich bewust van het belang van sport en bewegen. In het gemeentelijk beleid is daarom de nodige aandacht voor het optimaliseren van de mogelijkheden van haar inwoners om te kunnen sporten. Het sportbeleid spitst zich toe op drie onderwerpen:
– Sportstimulering van verschillende doelgroepen
– Sportaccommodaties
– Ondersteuning van verenigingen

Sport als middel
Onze gemeente voorziet in een groot aanbod aan sport- en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. Sport wordt ook ingezet als middel om doelen op andere terreinen van het sociaal domein bereikbaarder te maken. De achterliggende gedachte is het bevorderen van de gezondheid op een laagdrempelige wijze. Zo kan sport bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze kernen, gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Cross-verbanden
Geertruidenberg ‘weeft’ alle sport en bewegingsgerichte activiteiten als het ware door de gehele mix van de bevolking. Zo gaat het van jong naar oud en worden zelfs cross-verbanden niet geschuwd, zoals bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten waarbij de schoolgaande jeugd in de verzorgingshuizen meehelpen bij het bewegen vanuit de stoel. Maar ook het opa/oma zwemmen met het kleinkind wordt ingezet om jong en oud te verbinden.

Buurtsportcoaches actief
Sinds 2015 zijn de buurtsportcoaches actief binnen onze gemeente. Het doel is om een samenhangend aanbod van sport en bewegen te realiseren. De buurtsportcoaches zijn van grote waarde binnen onze gemeente. Zij zijn de link tussen beleid en de praktijk. Door hun enthousiasme en inzet zijn zij zeer gewaardeerd in onze samenleving. Bij vragen kunnen scholen, sportverenigingen maar ook inwoners terecht bij onze buurtsportcoaches. Activiteiten van de buurtsportcoaches zijn vooral gericht op jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Buurtsportcoach van het jaar
Met trots kunnen we zeggen dat Marlou Rikkert, buurtsportcoach van het jaar 2018, werkzaam is binnen onze gemeente. Ontwikkelen en laten ontwikkelen staat centraal in haar werk, waarbij ze veel samenwerkt met partners in de sport en het sociale domein.

Gymlessen, pauzesport, naschools sporten en kleutergym
De buurtsportcoaches leveren o.a. toegevoegde waarde bij het onderwijs door diverse gymlessen, pauzesport en naschools sporten te verzorgen op de basisscholen. Zij vinden gemakkelijk aansluiting bij de jongeren van de scholen en er ontstaat een prettige sfeer om de gymlessen goed te laten verlopen. Zij beschikken over nieuwe en verrassende lesmethodes en accessoires om de gymlessen weer leuk te maken voor de kinderen. Zelfs voor de kleinste kinderen verzorgen we kleutergym.

Sport Extra
Onze buurtsportcoaches geven ook bijzonder aandacht aan groepen die het moeilijk hebben. Zo is er een ‘Sport Extra’ uurtje waar kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen aankloppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die door speciaal onderwijs buiten de gemeente op school zitten en weinig contact hebben met kinderen uit de buurt en daardoor in een isolement dreigen te raken.

Beweegtour
Een andere kwetsbare groep zijn de ouderen. Onze buurtsportcoaches hebben een ‘beweegtour’ opgezet die langs de verzorgingshuizen gaat. Hier worden op een gezellige en ontspannen manier bewegingsoefeningen gedaan met aansluitend een heerlijk kopje koffie met de deelnemers. Het zorgt voor een uurtje in-en ontspanning en het gaat de vereenzaming van de ouderen tegen.

Beweegpunten
Voor de iets actievere ouderen zijn er on onze drie kernen zogenaamde ‘beweegpunten’ opgericht. Deze beweegpunten zijn vaak bij ontmoetingsplaatsen in de wijk. Van hieruit worden wandelingen georganiseerd of wordt er aangepaste gymlessen (eventueel vanuit de stoel) verzorgd. Ook hier is het belangrijk om na de inspanning even gezellig samen te zijn.

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Voor de kinderen van de basisschool zijn we een aantal jaren geleden gestart met Sjors Sportief en Sjors Creatief. Onze basisscholen hebben ca. 1.900 leerlingen. Ruim 800 leerlingen hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van het aanbod van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Er werd ingeschreven op 2.000 sportieve of creatieve aanbiedingen. De gemeente Geertruidenberg betaald per kind een bijdrage van € 6,- per activiteit aan de verenigingen en overige aanbieders van de activiteiten, waardoor nagenoeg alle activiteiten gratis aangeboden kunnen worden. Naar aanleiding van de gratis proeflessen hebben diverse verenigingen een aanzienlijk aantal nieuwe leden mogen noteren. Sjors Sportief en Sjors creatief is wat ons betreft dus een succes verhaal.

MaxVitaal en Try Out
Naar aanleiding van het bovenstaande succes hebben we in 2017 de variant voor ouderen, MaxVitaal gelanceerd. Dit jaar zijn we ook gestart met Try Out. Dat is de variant voor middelbare scholieren. De lancering werd op een populaire manier gevierd met een demonstratie en panna clinic van Nassar el Jackson op het Dongemond College in Raamsdonksveer. Een mooie start van dit nieuwe concept.

Ondersteuning bij maatschappelijke activiteiten
Naast de “vaste” activiteiten bieden onze buurtsportcoaches ondersteuning bij maatschappelijke activiteiten. Hier wordt veelal een verbinding gemaakt met diverse terreinen van het sociaal domein en externe partijen.

Trots
We zijn erg trots op de vele sportclubs en enthousiaste sportcoaches in onze gemeente. De hoeveelheid aan activiteiten en diversiteit voor een gemeente met een kleine 22.000 inwoners is bijzonder en geeft aan dat wij sport en bewegen hoog in het vaandel hebben.

Gratis zwemabonnement
We zijn er ook trots op dat we dit jaar alle kinderen van de basisscholen en bijzonder onderwijs uit onze kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer een gratis zwemabonnement aanbieden voor onze twee buitenzwembaden. Opnieuw een bijzonder initiatief om alle kinderen te motiveren om te gaan zwemmen en vooral ook samen een gezellige band op te bouwen.

Nieuwe sporthal
Onze grootste wens voor de toekomst is een nieuwe sporthal. Zo kunnen we blijven voorzien in vraag en aanbod op gebied van sport en bewegen. En kunnen alle inwoners in onze gemeente blijven sporten.