Beheer en onderhoud van accommodaties is een facilitaire uitdaging en grote kostenpost. SSNB helpt gemeenten én sportverenigingen als onafhankelijke partner voor het kiezen van de juiste partners voor het beheer en onderhoud van sportaccommodaties.
Wij beschikken over een kwalitatief netwerk van bedrijven, waarmee we gemeenten en verenigingen een ingewikkeld en tijdrovend aanbestedingstraject kunnen besparen. Deze professionele partijen leveren goed werk én spelen in op actuele eisen op het gebied van beheer en onderhoud. De gemeenten of de vereniging maakt uiteraard zelf de keuze aan wie ze het werk gunnen.

Voor het slagen van privatisering is ons uitganspunt dat er voor de gemeente en sportvereniging een win-win situatie ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer een sportvereniging de verantwoordelijkheid krijgt voor de exploitatie van een accommodatie, betekent dit voor de vereniging een extra financieel risico. Afhankelijk van de randvoorwaarden en de financiële bijdrage van de gemeente kan privatisering voor zowel de vereniging als de gemeente succesvol zijn. Als onafhankelijke procesbegeleider bemiddelen wij bij deze overdracht van taken en werkzaamheden.