Gezonde mensen zijn weerbaar/vitaal

Als er ooit een tijd was die ons geleerd heeft dat een goede gezondheid en voldoende sporten en bewegen belangrijk zijn, is het deze tijd (corona pandemie) wel. De meeste slachtoffers zijn gemaakt in de categorie kwetsbare mensen of mensen met obesitas of een andere (chronische) ziekte. Fitte mensen hebben nu eenmaal vaak een beter werkend immuunsysteem. Dat is ook de boodschap van Alberda en Scherder: ‘Sport als medicijn voor gezonde samenleving’.

Gezonder personeel rendeert

Voordeel voor de werkgevers is dat regelmatig sporten en bewegen gezondheidsproblemen reduceert en daarmee bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks 2,6 miljard euro in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer €400,- per jaar. Dat blijkt uit een doorrekening van adviesbureau Capgemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Fysieke, emotionele en mentale waarde

In een artikel op Allesoversport.nl staat beschreven dat, om gezond te blijven en zich te ontwikkelen, een mens beweging nodig heeft. Bewegen draagt bij aan het plezier, goed voelen, algemene bewegingsvaardigheden, sociale netwerken/relaties, assertiviteit, moed en inzet/zelfdiscipline. Dit alles leidt tot een toename van participatie en daarmee arbeidsproductiviteit.
Voordelen van sport voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
Ook interessant is een onderzoek van het Nivel uit 2019, waaruit naar voren komt dat sporten en bewegen veel voordelen heeft voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het draagt bij aan meer zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, minder gezondheidsproblemen en meer kwaliteit van leven. Lees meer over dit onderzoek op https://www.allesoversport.nl/artikel/de-vele-voordelen-van-sport-en-bewegen-voor-mensen-meteen-lichte-verstandelijke-beperking/.

Sociaaleconomische waarde van sport

Het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde) Nederlander blijvend gaat sporten en bewegen. Deze brochure vertelt meer over dit onderzoek en de factsheet geeft overzichtelijk weer wat sport en bewegen oplevert. Een interactief beleidsondersteunend rekenmodel (iBor) van Kenniscentrum Sport & Bewegen laat zien wat sportieve re-integratietrajecten economisch en maatschappelijk kunnen opleveren.

De zes waarden van sport in één model

Wetenschapper Richard Bailey ontwikkelde met collega-onderzoekers het Human Capital Model dat maar liefst 88 effecten van bewegen noemt. Het model bevat zes kernwaarden van sport en bewegen: fysiek, emotioneel (mentaal), sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel.