Er zijn verschillende maatjes trajecten te vinden in Brabant. Onder de huidige initiatieven, die er zijn op het gebied van beweegmaatjes (het kan dat eenzelfde initiatief lokaal anders genoemd wordt), kunnen we vier verschillende werkwijzen onderscheiden:

  • Beweegmaatje kort traject
  • Beweegmaatje lang traject
  • Verenigingsmaatje
  • Studenten beweegmaatje

We hebben deze vier werkwijzen uitgewerkt in een handreiking met faal- en succesfactoren en een stappenplan van de werkwijze. Lokale sportcoaches en/of regionale loketten kunnen dit gebruiken om een eerste stap te zetten met beweegmaatjes, of om hun bestaande werkwijzen aan te vullen met succesfactoren van andere initiatieven. Er is een lijst gemaakt met bestaande maatjes-initiatieven van zorg- en welzijnsorganisaties waarmee lokaal of regionaal een samenwerking gezocht kan worden. Ook is er een stappenplan gemaakt waarmee het loket vrijwilligers kan werven.

Lees hier de Handreiking beweegmaatjes.