Nu uw buitenaccommodatie voorlopig slechts gedeeltelijk open mag en er voorlopig geen horeca-inkomsten mogelijk zijn, is het verstandig met de volgende zaken rekening te houden.

Tips:

  • Blijf uw sportvelden consequent onderhouden. Mocht het onderhoud van de natuurgrasvelden reeds in gang gezet zijn, dan kunnen deze velden nu niet meer bespeeld worden. Is er voldoende kunstgras, dan is dat wellicht geen probleem. Zo niet, neem contact op met de gemeente om te komen tot een alternatief.
  • Plan juist nu klus- en onderhoudswerkzaamheden aan clubhuis, kantine, kleedkamers, omheining, boarding, etc. in.
  • Spoel uw douches, sproei installaties en andere tappunten regelmatig door ter voorkoming van legionella.
  • Onderzoek of er inkoopcollectieven zijn waarmee u een besparing kunt realiseren. Een voorbeeld daarvan is clubbier.nl die een korting van circa 50% op de bruto bierprijs te kunnen realiseren. Voor 95% van de sportclubs betekent dat een besparing tot enkele duizenden euro’s per jaar!
  • Krijgt u een maandelijkse factuur van de netbeheerder? Dan heeft u een grootverbruikersaansluiting (>3×80 Ampère) en kunt u kosten besparen door het tijdelijk verlagen van het gecontracteerde vermogen. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie.
  • Werk het beleid om de accommodatie te verduurzamen verder uit en probeer bepaalde zaken versneld in te voeren. Ga met uw gemeente in gesprek over het verduurzamen van het gemeentelijke deel van de accommodatie vanuit MJOP en bespreek de mogelijkheden m.b.t. financiering van maatregelen via subsidie, lening of borgstelling. Kijk voor meer informatie ook op ssnb.nl/duurzaam/
  • Betrek sponsoren en lokale relaties bij het onderzoeken van mogelijkheden rondom LED verlichting, zonnepanelen, warmteoplossingen en isolatiemaatregelen.
  • Ga met uw gemeente en/of het onderwijs in gesprek om uw accommodatie beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld partijen die als gevolg van de anderhalve meter verplichting behoefte hebben aan meer ruimte.
  • Daag de mensen uit om te voet, fiets of scooter naar de accommodaties te komen. Mochten mensen toch met de auto komen, probeer carpooling zo veel mogelijk te voorkomen (tenzij men bloedverwanten van elkaar zijn).