Vanaf 1 juni mag de jeugd tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen buiten sporten zonder restricties. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen sinds 11 mei ook samen buiten trainen, maar met inachtneming van 1,5 meter afstand. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Het NOC*NSF heeft een uitgebreid protocol ontwikkeld om gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen ze zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.  Uiteraard denken ook wij graag met u mee en verzamelen op deze pagina interessante tips.

Tips:

  • Op de pagina Sport en Corona vind je informatie en inspiratie die helpt bij de ontwikkeling of het bijsturen van beleid. Ook kun je een vraag achterlaten en aangeven welke inzichten je mist of waar je tegenaan loopt.  Deze pagina wordt regelmatig verder aangevuld.
  • Wat is er binnen uw sport straks nog wel mogelijk?
  • Is het nodig om de capaciteit terug te brengen?
  • Kunnen er virtuele alternatieven of aangepaste trainingsoefeningen worden aangeboden
  • Kunnen apparaten en matjes verder uit elkaar?
  • Bieden ruimere openingstijden een oplossing?
  • Misschien zijn er innovatieve varianten van uw sport die het onderling contact beperken?

Klik hier voor antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot het sporten in Coronatijd.