De Coronamaatregelen voor de sport zijn met ingang van 1 juni verder versoepeld: jongeren tot 18 jaar mogen buiten sporten en bewegen zonder restricties. De 1,5 afstand-maatregel blijft wel gelden voor en na het sporten. Daarnaast mogen vanaf 1 juli de sportscholen en sportkantines open.

Om iedereen veilig te kunnen laten sporten, zijn er op 3 niveaus speciale protocollen ontwikkeld:

 • Landelijk sportprotocol

Het NOC*NSF, de sportbonden en de VSG hebben met name voor gemeenten en uitvoerende partijen een protocol opgesteld waarbinnen gehandeld moet worden. In dit protocol wordt zowel aangegeven hoe er gehandeld moet worden als welke aandachtspunten relevant zijn. Met dit protocol willen ze zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

 • Sportspecifiek protocol 

Een aantal sportbonden heeft reeds een sportspecifiek protocol klaar. Ga daarvoor naar de site van uw sportbond of neem hierover contact op met uw contactpersoon. Sommige sportbonden komen op 28 april nog met hun eigen protocol. De kleinere bonden komen mogelijkerwijs niet met een speciaal protocol. Handel dan zo veel mogelijk naar de landelijke richtlijnen.

 • Gemeentelijk protocol

Ook op gemeentelijk niveau worden/zijn er diverse protocollen uitgewerkt. Zij nemen hierover contact op met de verenigingen. Heeft u nog niets gehoord? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Kijk hier voor veelgestelde vragen en antwoorden

Tips:

 • Op de pagina Sport en Corona vind je informatie en inspiratie die helpt bij de ontwikkeling of het bijsturen van beleid. Ook kun je een vraag achterlaten en aangeven welke inzichten je mist of waar je tegenaan loopt.  Deze pagina wordt regelmatig verder aangevuld.
 • Vanaf 1 juli mogen ook de sportkantines weer open. Uiteraard ook alleen binnen de geldende maatregelen. Kijk hier voor een checklist voor het opstarten van sportkantines.
 • Op de site van NOC*NSF kunnen 4 speciale informatieposters met alle richtlijnenen spelregels om veilig te sporten gedownload worden voor bestuurders,  trainers, ouders/verzorgers en sporters.
 • Wilt u weten waar u allemaal aan moet denken bij het opstarten van uw sportvereniging? Klik dan hier voor een complete checklist
 • Er is ook een uitgebreide set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘Coronaproof’ te maken.
 • Maak nu een duidelijk plan voor het inrichten van het terras en/of clubhuis passend binnen alle geldende maatregelen om de 1.5 meter te kunnen waarborgen. Overleg dit plan met uw gemeente om goedkeuring voor openstelling te krijgen.
 • De KNHB heeft een uitgebreide infopagina over de gevolgen van de coronacrisis voor de hockeysport. Met o.a. regelmatige updates over de maatregelen en antwoord op veelgestelde vragen.
 • Gymnastiekvereniging Dynamo uit Roosendaal heeft een zeer uitgebreid protocol geschreven om het buiten sporten voor de jeugd op hun sportpark verantwoord te laten plaatsvinden. Een mooi voorbeeld voor andere sportverenigingen!
 • Verleng het seizoen. Bekijk de mogelijkheden om de reguliere activiteiten in de zomermaanden door te laten lopen. Organiseer een zomeravondcompetitie, wekelijkse beweegsessie, speciale workshops of bootcamps,  train door in de vakantie etc. Zo houd je je leden betrokken.
 • Ontwikkel een speciaal zomerprogramma. Juist nu veel mensen niet op vakantie gaan en de sportscholen nog gesloten blijven, is er bij veel mensen de behoefte om toch te sporten en te bewegen,
 • Bekijk welke mogelijkheden er zijn om een zomerabonnement tegen een laag tarief te ontwikkelen. Niet alleen voor de eigen leden, maar (juist) ook voor die mensen die bij hun eigen vereniging niet terecht kunnen of kennis willen maken met uw sport/vereniging.
 • Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om zoveel mogelijk kinderen uit de wijk, ook niet-leden, bij uw vereniging te laten sporten. Ga hierover in gesprek met de gemeente. Wellicht zijn er mogelijkheden om buurtsportcoaches hiervoor in te zetten. Dit verhoogt de kans op nieuwe leden. Klik hier voor de ‘Handreiking ‘Opstarten met buurtsportcoaches en COVID-19’
 • Sportscholen die tot 1 juli gesloten moeten blijven kunnen online toch hun klanten blijven bereiken. Door  trainingen en work-outs aan te bieden via YouTube, Instagram en Facebook. Deze sportscholen zijn daar al actief mee bezig: Ready4More, Sportclub ExcersiseSportcenter Allround
 • Treedt als buitensportvereniging met natuurgrasvelden in contact met verenigingen met kunstgrasvelden om trainingsmogelijkheden te verruimen.
 • Zijn er binnensportverenigingen waarmee u kunt samenwerken zodat ze de komende tijd buiten kunnen sporten in plaats van binnen.
 • Nu trainers, coaches, begeleiders etc. minder contact met kinderen hebben, heeft het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) een document opgesteld waarin tips gegeven worden hoe je contact kunt houden met je team, maar ook wat je kunt doen als je signalen krijgt dat het niet goed gaat met een sporter.
 • Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden met commerciële sport- en beweegaanbieders. Hier loopt u vast tegen tegengestelde belangen en andere uitdagingen aan, maar in het kader van omdenken is het interessant om naar vernieuwende vormen van samenwerking te kijken.
 • veiligsporten.nu is een gratis activiteitenplatform voor gemeenten waarop iedere deelnemende gemeente haar eigen activiteitenoverzicht heeft en dit via een beheermodule kan monitoren. Beweegaanbieders en buurtsportcoaches kunnen op dit platform heel eenvoudig activiteiten in de betreffende gemeente aanbieden. De activiteiten zijn direct zichtbaar voor alle inwoners in de betreffende gemeente, die zich vervolgens online kunnen inschrijven. Zo kan er in elke gemeente veilig en verantwoord gesport worden.
 • Verleg daar waar noodzakelijk trainingstijden om wisselingen van trainingen op te kunnen vangen.
 • Houd kleedkamers en kantines gesloten en zorg ervoor dat er geen ouders langs de lijn te staan (dus kinderen afzetten bij de poort).