Coronamaatregelen zorgen voor structurele wijzigingen in het gemeentelijk sportbeleid

Uit een tweede coronapeiling die het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd in de periode eind juni tot halverwege juli 2020 gaven 9 op de 10 gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het sportbeleid. Hierbij gaat het met name om de nieuwe eisen die aan het gebruik van sportaccommodaties worden gesteld (denk o.a. aan ventilatie), de mindere exploitatiemogelijkheden, afgelaste sportevenementen en de toegenomen vraag om verenigingsondersteuning. Verder leiden de coronamaatregelen tot structurele wijzigingen in het sportbeleid. De buitenruimte heeft zijn waarde de afgelopen maanden ruimschoots bewezen. Die wordt dus in stand gehouden en mogelijk zelfs uitgebreid om te komen tot een goede gezondheid van de inwoners. Sportambtenaren gaan meer inzetten op de preventieve waarde van sport en bewegen. Het koppelen van een Lokaal Preventieakkoord aan het Lokaal Sportakkoord zorgt voor verbinding en daarmee kansen om sneller, breder en leuker samen te werken om gezondheidswinst te behalen.

De online vragenlijst is bij 147 gemeenten ingevuld door de verantwoordelijke sportambtenaar. Hiermee is inzicht ontstaan in de wijze waarop gemeentelijke sportafdelingen omgaan met de coronamaatregelen en de gedelegeerde taken vanuit de Rijksoverheid. Dit onderzoek naar het gemeentelijk sportbeleid is onderdeel van de monitor Sport en Corona die het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS uitvoert.

Andere uitkomsten:

 • De helft van de gemeenten is in staat om het steunpakket (compensatie gederfde huuropbrengsten van verenigingen) van de Rijksoverheid uit te voeren en 39 procent geeft aan dit (nog) niet te weten. Op het moment van uitvoeren van dit onderzoek was de uitwerking van de maatregel voor de gemeenten grotendeels onbekend. De meeste gemeenten hebben daarnaast aanvullende maatregelen ingesteld voor sportaanbieders.
 • De meeste gemeenten hebben in de periode van april tot en met juni 2020 extra aandacht besteed aan het stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte en de werkzaamheden van de buurtsportcoaches aangepast naar aanleiding van de coronamaatregelen.
 • Negen op de tien gemeenten hebben afspraken gemaakt met sportverenigingen over toezicht en handhaving van de coronamaatregelen.
 • In bijna alle gemeenten hebben binnensportaanbieders hun aanbod naar buiten gebracht bij sluiting van de binnensportaccommodaties. De gemeente heeft hierbij op verschillende manieren een rol gespeeld: van adviserend tot faciliterend en van stimulerend tot controlerend.
 • Ondanks dat per 1 juli de binnensportaccommodaties weer open mochten, zijn niet alle gemeentelijke beheerde binnensportaccommodaties meteen opengegaan. 37 procent van de gemeenten gaf op het moment van bevragen aan nog te bekijken welke gemeentelijk beheerde binnensportaccommodaties open kunnen.
 • Binnen negen op de tien gemeenten hebben sportverenigingen hun buitenaccommodatie opengesteld voor andere gebruikers dan hun leden.
 • Op het moment van bevragen is het bewegingsonderwijs bij 44 procent van de gemeenten op alle basisscholen hervat.
 • 31 procent van de gemeenten geeft aan dat zij deze zomer (veel) meer sportstimuleringsactiviteiten aanbieden vergeleken met de zomer vorig jaar.

Klik hier voor de het rapport ‘Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid’.

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.

  Top