Op het Olympic Festival, dat plaats vond in Scheveningen tijdens de Olympische Spelen, was naast de prestaties van TeamNL in Tokio en het zelf beleven en ervaren van diverse sporten ook veel aandacht voor de toekomst en professionalisering van de sport- en beweegsector.

Rol vanuit Sportkracht12 & LAB (VSG) en SSNB

Op 30 juli 2022 was Brigitte Musters, directeur SSNB panellid & gastspreker. Het centrale thema die dag was professionalisering. Binnen SSNB vinden we persoonlijke ontwikkeling en een leven lang ontwikkelen heel belangrijk. Niet voor niets is Brigitte daarom al enkele jaren bestuurslid van het arbeidsmarktfonds voor de sport (Samen Presteren) en van NIDS (Netwerk in de Sport, de werkgeversvereniging achter de cao sportverenigingen). Binnen het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) draait het om de ontwikkeling van de buurtsportcoaches/de professionalisering van deze beroepsgroep. Met Sportkracht12 zijn we actief betrokken bij kwalitatieve clubondersteuning/het SPN, het Sport Professionals Netwerk. In gesprek met landelijke partijen, bonden, ondernemende sport en gemeenten over het belang van een leven lang leren en ontwikkelen, ook in de sector sport!.

Brigitte Musters directeur SSNB & Programma manager LAB:
“Ik kijk met enorm veel plezier terug op het TeamNL Olympic Festival op het sportstrand van Den Haag. Wat geweldig dat het ondanks allerlei beperkingen door kon gaan, zo veel bezoekers kennis konden maken met nieuwe sport- en beweegvormen op het strand. Maar vooral het gesprek met en over de sector over het belang van professionalisering; we zijn op de goede weg maar er is nog steeds veel te doen.

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van de themadagen en de concrete ideeën die hieruit voort zijn gekomen? Lees dan de uitgebreide rapportage hier.