Coronacrisis en sport – Tips & Tricks voor sportverenigingen

Alles wat u als sportbestuurder wilt weten m.b.t. de Coronacrisis

Juist in deze bijzondere tijd staat SSNB voor u klaar. Met de dienstverlening zoals u die van ons gewend bent. Maar we denken ook graag met u mee bij andere, wellicht minder bekende maar wel acute vraagstukken zoals de huidige Coronacrisis. Wij waarderen het bijzonder dat u een bezoek brengt aan deze site. Want nu is de tijd om te denken in mogelijkheden en kansen! 

We realiseren ons dat er vanuit diverse hoeken en via uiteenlopende kanalen veel informatie voorbijkomt met betrekking tot financiële maatregelen en compensatieregelingen, alsmede hoe de verruiming van de sportmogelijkheden nu eigenlijk ingericht moet worden. Daarvoor staan uiteraard eerst uw lokale sportorganisatie en uw gemeente opgelijnd. Voor de sport algemeen heeft partner NOC*NSF hiervoor een protocol opgesteld en samen met de betreffende bonden ook sportspecifieke protocollen. De belangrijkste richtlijnen hebben zij weergegeven in overzichtelijke informatieposters en geven zij op hun site antwoord op de veelgestelde vragen. Kijk hiervoor ook bij het hoofdstuk ‘Wat nu we mondjesmaat mogen sporten’.

De richtlijnen van het kabinet kennen per veiligheidsregio een vertaalslag, maar burgemeesters bepalen uiteindelijk wat er wel kan en onder welke voorwaarden. Samen met partners VSG en NOC*NSF zorgen we voor een eenduidige informatiestroom daaromtrent en faciliteren we de uitwisseling tussen de gemeenten.

Ten behoeve van de verenigingen, de gemeenten en de lokale sportbedrijven hebben we een interessante en heldere vindplaats gecreëerd waar alle informatie bijeengebracht is. Een zo compleet mogelijk overzicht met naast alle financiële maatregelen ook tips & tricks, best practices etc., die verenigingen helpen door deze crisis te komen. Dit overzicht wordt continue verrijkt met nieuwe informatie, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. Mocht u aanvullingen of vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier om terug te keren naar de reguliere site van SSNB

Wat nu we weer mondjesmaat mogen sporten?

Vanaf 1 juni zijn de maatregelen voor sportverenigingen verder versoepeld: ook jongeren tot 18 jaar mogen vanaf dan buiten sporten en bewegen zonder enige beperkingen. Vanaf 1 juli mogen ook de sportscholen en sportkantines weer open. Uiteraard alleen nog met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat vraagt opnieuw enig aanpassingsvermogen van de verenigingen, maar biedt ook nieuwe kansen!

Meer info

Wat als we straks allemaal weer mogen sporten (binnen de 1,5 meter samenleving)

De Coronamaatregelen voor de sport zijn vanaf 1 juni weer verder versoepeld: jongeren tot 18 jaar mogen buiten sporten en bewegen zonder enige restricties. Als het virus onder controle blijft, mogen vanaf 1 juli ook de sportscholen en kantines weer open. Sportwedstrijden kunnen vanaf 1 september plaatsvinden zonder publiek. Dat vraagt van u als vereniging veel inventiviteit, creativiteit en aanpassingsvermogen. Hoe gaat uw vereniging hier een invulling aan geven?

Meer info

Financiële maatregelen en compensatie

Hoe houd je tijdens (en ook na) de Coronacrisis als vereniging financieel het hoofd boven water? Op dit moment is er een aantal maatregelen welke mogelijk voor u van toepassing zijn. Wij hebben ze voor op een rijtje gezet.

Meer info

Communicatie

Zeker in tijden van crisis is het van wezenlijk belang dat u met uw stakeholders in contact blijft. Maar hoe communiceer je met verschillende doelgroepen waar je mee te maken hebt? We hebben een aantal zaken voor u op een rij gezet en maken onderscheid tussen:

- Leden/vrijwilligers
- Medewerkers
- Sponsoren
- Gemeente
- Bestuur

Meer info

Accommodatie

Na de eerste versoepeling van de regels m.b.t. de jeugd tot en met 18 jaar, mogen vanaf 11 mei alle leeftijdsgroepen buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Er mogen geen wedstrijden plaatsvinden, omkleden en douchen moet thuis gebeuren. Dat betekent dat een gedeelte van uw accommodatie weer open mag. Clubhuizen, kleedkamers en kantines moeten gesloten blijven tot - naar het zich nu laat aanzien - 1 september. Vanaf die datum zijn contactsporten en binnensporten voor alle leeftijden weer toegestaan.

Meer info

Belangrijke sites

Wij hebben voor een overzicht gemaakt van de belangrijkste sites. Zo heeft u altijd de laatste informatie direct voor handen.

Meer info

Top