Maatschappelijke thema’s

Sport & bewegen in het sociale domein

SSNB begeleidt gemeenten in hun zoektocht naar hoe zij sport & bewegen meer kunnen inzetten in het sociale domein. Er zijn in elke gemeente doelgroepen die kampen met verschillende problemen, waar sport & bewegen een toegevoegde waarde biedt. De uitdaging is deze doelgroepen structureel toe te leiden naar het juiste sport- en beweegaanbod in de buurt of wijk.

Meer info

Duurzame sportaccommodatie

Steeds meer eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties (onder andere gemeenten en sportverenigingen) hebben grote moeite om de exploitatie- en onderhoudslasten te beheersen. Het duurzaam (ver)bouwen van sportaccommodaties biedt kansen om op termijn op energie- en onderhoudslasten te besparen.

Meer info

Open club

SSNB wil verenigingen helpen toekomstbestendig te worden. Daarom stimuleren wij sportverenigingen en andere sportaanbieders om meer ‘open’ te worden en zich te ontwikkelen tot een open club. Dit is een club die ondernemend is en zich richt op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften in de samenleving zijn en speelt daaropin. Hierdoor ontstaat een passend beweegaanbod voor alle inwoners van een kern.

Meer info

Top