Op jonge leeftijd leggen we al de basis voor actief sport en beweeggedrag en een gezonde leefstijl. Goed bewegingsonderwijs vormt daarbij een belangrijke basis. SSNB onderschrijft het belang van goed bewegingsonderwijs en het stimuleren van een gezonde leefstijl in het onderwijs. SSNB gelooft dat een goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente en sport dit kan bevorderen.

Gezonde leefstijl

De overheid zet sport en bewegen in ten behoeve van diverse maatschappelijke problemen, zoals kinderen en jongeren met over- en ondergewicht, de toenemende passieve leefstijl en jongeren die in de buurt overlast veroorzaken. Sportverenigingen zien daarnaast een daling van jeugdleden vanaf een jaar of vijftien. Verder zijn er steeds meer scholen die bewust kiezen voor een groot aanbod van sport en bewegen om het beweeggedrag onder hun leerlingen te stimuleren. Het samenbrengen van deze belangen kan leiden tot een sterk lokaal sport en beweegprogramma in en met het onderwijs.

Gezonde school

De laatste jaren worden scholen (steeds meer) gestimuleerd te werken aan een gezonde school. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid op basis van de vier Gezonde School-pijlers (signalering, educatie, beleid en omgeving).

Hoe haal je het vignet Gezonde School? U kunt een Gezonde School worden op een aantal thema’s, waaronder sport en bewegen. Het vignet Gezonde School is drie jaar geldig en laat zien dat de school ervoor kiest structureel aan de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te werken in één of meerder gezondheidsthema’s. Daarvoor wordt een aantal vaste stappen doorlopen.

SSNB heeft geen directe rol bij de uitvoering van de Gezonde School, maar onderschrijft het gedachtegoed en ziet een Gezonde School als een belangrijk onderdeel van een vitale sport- en beweeginfrastructuur. Voor meer informatie kijk op www.gezondeschool.nl of neem contact op met uw lokale GGD.

De buurtsportcoaches die SSNB inzet ondersteunen de groepsleerkracht bij het bewegingsonderwijs met het doel om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen.

Onze rol

Wij zijn initiator en organisator van diverse projecten in het onderwijs en kinderopvang met als doel het stimuleren van sport en bewegen. We introduceren een leven lang sporten of bewegen bij leerlingen en peuters. Het doel is om de sport- en beweegmogelijkheden voor de jeugd zo optimaal mogelijk te maken zodat meer kinderen met plezier gaan deelnemen aan de sport- en beweegcultuur.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.