Voor Brabant

Duurzaam Sportief Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft SSNB het loket Duurzaam Sportief Brabant opgezet, om de verduurzaming van Brabantse sportaccommodaties te versnellen. Hier kunnen gemeenten en verenigingen terecht voor al hun vragen over verduurzaming van sportaccommodaties, onder meer voor energie besparen en opwekken, financieringsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Meer info

Uniek Sporten Brabant

Uniek Sporten Brabant is erop gericht om meer mensen met een beperking duurzaam te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. Want mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als iedereen: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Alleen is voor deze doelgroep (de weg naar) passend sport- en beweegaanbod lang niet altijd vanzelfsprekend. Ook SSNB heeft hierin op verzoek van de provincie een actieve rol, voornamelijk op het vlak van bovenlokaal verbinden en faciliteren.

Meer info

Urban Ambitie Brabant

Vanuit de Urban Ambitie Brabant dragen we als projectsecretaris samen met vele partijen, onder aanvoering van BrabantSport, bij aan de verankering van Urban Sports in de vijf grote Brabantse steden als onmisbaar middel om jongeren te binden aan de stad. Beoogde activiteiten en resultaten zijn onder meer de oprichting van een NTC Skateboard Park, NTC BMX Freestyle, Urban Sports Performance Center, de organisatie van een aantal grote events en de verbinding van en met de Urban Scene.

Meer info

Top