Diverse opties

Naast de meest voorkomende financieringsmogelijkheden voor duurzame investeringen zijn er nog diverse andere mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan het financieren van duurzame maatregelen op sportaccommodaties. Hieronder worden een aantal van deze opties kort toegelicht.

Leaseconstructies

Een derde partij investeert in de duurzame maatregel op uw accommodatie. Deze partij blijft eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de installaties. De besparing op de energierekening is voor u, maar u betaalt hieruit wel een maandelijkse bijdrage voor het gebruik van de installaties.

Coöperatief dividend lokale banken

Diverse lokale banken werken met coöperatief dividend. Een deel van de winst wordt daarmee teruggegeven aan de (lokale) gemeenschap. Het dividend komt op de meest uiteenlopende initiatieven en bestemmingen terecht. Diverse lokale banken hebben het coöperatief dividend al ingezet om lokale duurzaamheidsinitiatieven op sportaccommodaties mede te financieren.

Ledenobligaties

Naast crowdfunding bestaat ook nog de mogelijkheid om een obligatie-uitgifte te doen onder de leden tegen een vooraf vastgesteld rendement op de geleverde investering. Ook dit is een methode waarbij via de leden kapitaal beschikbaar komt voor bijvoorbeeld het doorvoeren van duurzame maatregelen op de accommodatie.

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.