Energie besparen en opwekken

Energie besparen of energie opwekken is op verschillende manieren mogelijk op een sportaccommodatie. Welke mogelijkheden voor een accommodatie het meeste rendement opleveren is van diverse factoren afhankelijk. Een energiescan biedt hierover meer inzicht. Op deze pagina staat informatie over een energiescan en de meest voorkomende energiebesparende maatregelen, zoals LED verlichting, isolatie, warmteoplossingen en zonnepanelen.

 

Energiescan - welke maatregelen zijn interessant?

Via een energiescan krijgt u een goed zicht op het huidige energieverbruik en de energiebesparingsmogelijkheden voor uw accommodatie. Aan de hand van dit inzicht kunt u direct aan de slag met het realiseren van uw duurzaamheidsambities. Van de energiescan krijgt u een gedetailleerde rapportage, waarin u door een expert wordt geadviseerd over passende duurzame maatregelen voor uw accommodatie. De rapportage wordt opgesteld aan de hand van verbruiksgegevens, informatie over uw accommodatie en een fysieke schouw op locatie.

Lees meer

Quick wins

Het verduurzamen van uw sportaccommodatie begint bij bewustwording van het energieverbruik onder het bestuur, de leden en de bezoekers van uw accommodatie. Vraag uzelf eens af of er onnodig lichten blijven branden, wie er allemaal toegang heeft tot bijvoorbeeld de thermostaat en de apparaten in de keuken en achter de bar efficiënt worden gebruikt.

Lees meer

Bouwtechnische maatregelen

De mate van comfort in uw accommodatie wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de kwaliteit van de gevels en het dak. De schil bepaalt ook voor een belangrijk deel wat u aan warmte gebruikt. Gedrag is een andere belangrijke component. Nadenken over duurzaamheid of energie begint altijd met het kijken naar mogelijke besparingen.

Lees meer

Installatietechnische maatregelen

Verouderde technische installaties kunnen enorme energieslurpers zijn. Door een 15 jaar oude HR-ketel te vervangen door een nieuwe generatie HR-toestel kan bijvoorbeeld op een gasverbruik van 2000 m3 tot 200 euro op jaarbasis worden bespaard. Er zijn ook 100% duurzame oplossingen op de markt, bijvoorbeeld all-electric warmtepompen die in aanvulling met een PV-systeem een nul-op-de-meter oplossing mogelijk maakt. In situaties waarin vanwege technische beperkingen, financiële of andere praktische redenen 100% duurzaam niet haalbaar is, zijn er ook hybride oplossingen mogelijk. Hierbij wordt de bestaande cv-installatie uitgebreid met een hybride warmtepomp en/of een zonne-energiesysteem.

Lees meer

Zonnepanelen

Naast energie besparen is het op veel sportaccommodaties mogelijk om de energiebehoefte (gedeeltelijk) zelf op te wekken door het aanschaffen van zonnepanelen. Het rendement van de zonnepanelen is afhankelijk van een aantal belangrijke factoren, waaronder de dakconstructie, de al dan niet bosrijke omgeving en de wijze waarop de zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen voor uw sportaccommodatie? Schakel een betrouwbare installateur in om u goed te laten informeren en adviseren over de specifieke mogelijkheden op uw accommodatie.

Lees meer

Led-verlichting

Verlichting is een grote energieverbruiker op sportaccommodaties. Voor binnensportaccommodaties geldt de binnenverlichting vaak als grootste energieverbruiker binnen de accommodatie. Voor buitensportaccommodaties geldt de baan- of veldverlichting veelal als grote energieverbruiker. Door bewuster om te gaan met het gebruik van verlichting is het op veel sportaccommodaties al mogelijk om energie te besparen.

Lees meer

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.