Duurzame accommodaties in Geldrop-Mierlo

In 2017 besloot de gemeente Geldrop-Mierlo het verduurzamen van sport- en welzijnsaccommodaties binnen de gemeente actief op te pakken. Deze accommodaties kwamen in aanmerking voor een energiescan en ondersteuning via de gemeente Geldrop-Mierlo.

Energiescans

Het Energiebureau voerde de energiescans uit. Deze scans vormden de basis om in 2017 te komen tot een concreet duurzaamheidsplan per accommodatie en werden gefinancierd door de gemeente. Op basis van de scan leverde Het Energiebureau een gedetailleerd rapport aan, voorzien van duurzame mogelijkheden voor de betreffende accommodatie. Vervolgens was het de wens van de gemeente om in 2017 voor al deze accommodaties tot een concreet en uitvoerbaar plan te komen, inclusief bijbehorende financiering.

Procesbegeleiding SSNB

Miriam van Moll, regiocoördinator bij SSNB, heeft in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo de betrokken verenigingen begeleid bij de realisatie van de diverse duurzame maatregelen. Ze legt uit waar haar toegevoegde waarde ligt: ”De praktijk laat vaak zien dat er zonder begeleiding onvoldoende wordt doorgepakt om te komen tot duurzame sportaccommodaties. Sportverenigingen worden veelal geleid door vrijwilligers, waardoor de gevraagde tijd en kennis in veel gevallen ontbreekt. Bovendien wordt duurzaamheid direct geassocieerd met grote investeringen, waardoor het te vaak geen prioriteit geniet. Door goede begeleiding weten sportverenigingen deze stappen vaak wel te zetten”.

Tennisvereniging G.L.T.V. De Mast

Joop Hendricx is bestuurslid en lid van de bouwcommissie van tennisvereniging G.L.T.V. De Mast in Geldrop. Hij is erg te spreken over de betrokkenheid van Miriam: “Bij onze tennisvereniging zijn we bezig met renovatie van het paviljoen. Dit gebouw uit 1972 willen we graag weer toekomstbestendig maken. Duurzaamheid is uiteraard een belangrijk uitgangspunt. Samen met Miriam van Moll van SSNB hebben we alle mogelijke energiebesparende maatregelen in het energieadvies van Het Energiebureau doorgenomen. Tevens hebben we de subsidiemogelijkheden voor deze maatregelen bekeken. Met name bij het verkrijgen van gemeentesubsidie heeft Miriam ons actief bijgestaan. Voor vragen, adviezen en steun was zij altijd bereikbaar en hebben we op een plezierige manier kunnen samenwerken. Het resultaat, de vrijwel maximale subsidie die per vereniging binnen de gemeente beschikbaar was gesteld, moge er dan ook zijn.”

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Sleutel.

    Top