Een duurzame sportaccommodatie kan een vereniging veel (kostenbesparing) opleveren.

  • Forse besparing op energielasten
  • Combinatie van energie- en verenigingsscan
  • Bijdrage aan een beter milieu
  • Financiering via besparing op energielasten

Steeds meer eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties (onder andere gemeenten en sportverenigingen) hebben grote moeite om de exploitatie- en onderhoudslasten te beheersen. Het duurzaam (ver)bouwen van sportaccommodaties biedt kansen om op termijn op energie- en onderhoudslasten te besparen. Duurzame investeringen creëren financiële ruimte voor de vereniging. Te denken valt aan ledverlichting, isolatie en zonnepanelen.

Voordat een vereniging hieruit een keuze kan maken, is een energiescan van het huidige energieverbruik wenselijk. In samenwerking met verschillende partners bieden we een energiescan in combinatie met een verenigingsscan aan. De gezamenlijke rapportage van de beide scans laat het volgende zien:

  • Inzicht in de ontwikkeling van de verenigingsorganisatie, de opbouw van het ledenbestand en de financiële zelfredzaamheid, nu en in de toekomst.
  • Inzicht in energiebesparingsopties, investeringen, terugverdientijden en aanbevelingen om wel of geen energiebesparende maatregelen te treffen.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de scan kan de vereniging of gemeente bepalen welke vervolgstappen te nemen. Wij geven hierbij advies en ondersteuning