Kempisch Sport- en beweegakkoord: vervolgbijeenkomst thema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (op uitnodiging)