Waarom een fitakkoord?

Voor veel mensen is een goede gezondheid het belangrijkste in hun leven. Want je gezondheid bepaalt hoe je je leven in kunt richten. Of je leuke dingen kunt doen en of je een bijdrage kunt leveren of meedoen aan de samenleving. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend. Gezondheidsvaardigheden zijn gemiddeld meer aanwezig bij hoog opgeleiden. We weten uit cijfers van CBS Statline1 dat er groot verschil is in (gezonde) levens verwachtingen tussen laag en hoog opgeleide burgers. We zetten erop in om iedereen (los van opleidingsniveau) te verleiden tot gezonder gedrag.

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven die mensen helpen om gezonder te leven, ook in Alphen-Chaam. De GGD, huisartsen, Novadick-Kentronen en MTC de Praktijk doen veel aan preventie en gezond leven met Positieve Gezondheid als uitgangspunt. En er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een gezonde sportkantine (fruit uitdelen aan jeugd) en rookvrije sportverenigingen. Maatschappelijke organisaties zoals de KBO, het dorpsteam en Jongerenwerk (R-Newt/ContourdeTwern) bieden tal van activiteiten aan voor diverse doelgroepen. Met het Fitakkoord Alphen-Chaam verbinden we deze initiatieven en maken we nieuwe stappen.

Met het Fitakkoord Alphen-Chaam willen we deze en andere initiatieven verbinden en versterken. We staan pas aan het begin, samen zetten we ons in voor een gezonde leefstijl voor jong en oud. We willen nog meer organisaties en inwoners betrekken bij de uitvoering van dit akkoord. Dit akkoord is van alle betrokken partijen. We zetten samen de schouders er onder.

In dit Fitakkoord staat waar we nu staan, wat we gaan doen en hoe we het inrichten.

Contact

Fitakkoord Alphen-Chaam is tot stand gekomen onder regie van formateur Marja Nieuwenhuis – SSNB, januari 2022.

Marja Nieuwenhuis
Formateur Fitakkoord Alphen Chaam
E-mail: m.nieuwenhuis@ssnb.nl
Tel.: 06 – 14 64 74 69