Sportparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Het stimuleren van beweeg- en sportparticipatie onder mensen die verder van de samenleving af staan heeft veel voordelen. Door deelname wordt men fitter, stress bestendiger en geven wekelijkse activiteiten structuur . Voor mensen met een migratie achtergrond wordt ook tijdens de beweegactiviteiten aandacht besteed aan de Nederlandse taal. De sportparticipatie draagt bij aan het verkleinen van de afstand tot de maatschappij en vergroot de kansen op (betaald) werk.

Project
Via een startbijeenkomst in samenwerking met de participatiecoaches en individuele gesprekken, worden de persoonlijke omstandigheden en beweegbehoeftes in kaart gebracht. Het programma bestaat uit een wekelijkse wandeling en één sportactiviteit in de week onder leiding van de buurtsportcoach. Deelnemers worden aangemeld via de participatiecoach

Meer informatie?
Neem contact met ons op via buurtsportcoach@geertruidenberg.nl of bel naar 06-10906903.


    JaNee
     

    JaNee