Sportparticipatie statushouders
Het stimuleren van beweeg- en sportparticipatie onder statushouders heeft veel voordelen. De beheersing van de Nederlandse taal krijgt een positieve impuls. Men wordt fitter en stress bestendiger. Dit draagt bij aan het plezieriger leven en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Project
De buurtsportcoach organiseert een project om statushouders via een startbijeenkomst en een individueel gesprek te begeleiden naar een passende sport. Bij diverse sportaanbieders zijn statushouders aan het sporten. Ze maken kennis en nemen deel aan de Nederlandse sportcultuur. Zowel statushouders als sportaanbieders worden ondersteund door de buurtsportcoaches.

Sportaanbieders
Sportaanbieders dragen zo bij aan een vlotte integratie van statushouders in de gemeente Geertruidenberg. Dat sluit goed aan bij de ambitie van veel sportverenigingen om een maatschappelijke rol te vervullen.

Meer informatie?
Neem contact met ons op via buurtsportcoach@geertruidenberg.nl of bel naar 06-10906903.


JaNee
 

JaNee