Iedereen moet kunnen sporten en bewegen!

Waarom zoveel aandacht voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking?
Omdat iedereen moet kunnen sporten en bewegen!

Hoog op de sportagenda van de provincie Noord-Brabant staat ‘Uniek Sporten’, voorheen ‘Aangepast Sporten’ genoemd. Uniek Sporten Brabant heeft als doelstelling het creëren van een duurzame sport- en beweeginfrastructuur waarmee we vóór 2020, 50.000 Brabanders met een beperking aan het sporten of bewegen willen krijgen. Landelijke cijfers geven aan dat het aantal sportende inwoners zonder beperking ten opzichte van het aantal sporters met een beperking helaas nog ver uit elkaar ligt.

Sportloketten

Om de doelstelling te kunnen halen, zijn in Brabant gedurende de afgelopen jaren regionale samenwerkingsverbanden (sportloketten) opgericht. Deze zijn van groot belang, met name als het gaat om het matchen van vraag en aanbod. Want daar is nog een wereld te winnen, ondanks dat er al veel mooie dingen gebeuren. Denk aan het ondersteunen van verenigingen die specifiek aanbod voor mensen met een beperking willen introduceren. Of het begeleiden van sporttechnisch kader in geval van kinderen of volwassenen met een bijzondere beperking.

Kick-off Uniek Sporten De Peel

Op 22 november vond de kick-off van het zevende sportloket in Brabant plaats: Uniek Sporten De Peel (regionale samenwerking voor de Peelgemeenten Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Someren en Asten). We waren erg trots op de opkomst, ruim 100 gasten waren aanwezig in De Cacaofabriek!

Wethouders en beleidsmedewerkers van de Peelgemeenten bekrachtigden de samenwerking op een ludieke manier, door een door hen ondertekende bal in de Smartbasket van Embedded Fitness te werpen. Dat klinkt eenvoudiger dan het was, vooraf werden ze namelijk voorzien van een lichamelijke of visuele handicap. Wethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond lichtte toe dat een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking op hun manier ook kunnen meedoen, onderdeel is van een sociaal veerkrachtige samenleving. En daar dragen de wethouders van de Peelgemeenten graag hun steentje aan bij.

Amy Siemons

De Helmondse winnares van vele medailles op NK’s, EK’s, WK’s en Paralympische Spelen Amy Siemons, legde door middel van een persoonlijk verhaal uit, waarom zij zich met de Amy Siemons Foundations heeft verbonden aan Uniek Sporten De Peel: zij wil dat sporten en bewegen voor alle mensen met een beperking makkelijk zichtbaar en toegankelijk is.

Inspiratiesessies

Na de kick-off was het tijd voor inspiratiesessies, die we hebben georganiseerd in samenwerking met MEE Zuidoost Brabant, Regionaal Autisme Centrum, NOC*NSF, en een tweetal pedagogische ondersteuners bij voetbalvereniging ASV33 in Laarbeek. Aanwezige gasten waren vertegenwoordigers van sportverenigingen, (speciaal) onderwijs, zorgorganisaties, patiënten- en belangenverenigingen, WMO-loketten, sportcoaches, en andere belangstellenden. Doelstelling van de inspiratiesessies was het creëren van een breed draagvlak én netwerk om daadwerkelijk mensen met een beperking te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod.

Positief verrast

We waren positief verrast door de aanwezige kennis én de bereidheid om met elkaar samen te werken. Prachtige voorbeelden en interessante cases kwamen gedurende de avond voorbij. Zoals een judoka die al een tijdje rondloopt met het idee om judolessen te gaan geven aan mensen met autisme, maar niet weet waar hij moet beginnen. Of een trainer die een jongetje in zijn team had, dat elke training domineerde met afwijkend gedrag. Toen de trainer dit met de ouders besprak, bleek het jongetje ADHD te hebben. Hij kreeg daar wel medicijnen voor, maar die bleken een reboundeffect te hebben, precies op het tijdstip van de trainingen. Door de medicijnen iets later in te nemen, was het probleem opgelost. Hieruit blijkt maar weer dat goede communicatie vooraf tussen ouders en trainers bij kinderen met een beperking belangrijk is.

De oogst van de avond was interessant. Een groot aantal personen gaf aan nieuw sport- en beweegaanbod op te willen starten. Velen willen zich als partner verbinden aan Uniek Sporten De Peel. Tevens wil een groot aantal gasten meer weten over het herkennen van mensen met een beperking en het werken met mensen met autisme of bijzonder gedrag. Het aanstekelijke enthousiasme overtrof onze verwachtingen.

Vervolg

Het spreekt voor zich dat deze inspirerende avond in 2018 een vervolg krijgt. Want samenwerken gaat nu eenmaal niet vanzelf. Ook al zijn de intenties nog zo goed. Maar laat dit nu precies tot de taken van het sportloket behoren…. Ons eerste inspanningen zijn inmiddels zichtbaar, neem gerust een kijkje op www.unieksporten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam van Moll, Regio coördinator SSNB, via  m.v.moll@ssnb.nl of bel naar 06-20491909.

SSNB is expert- en uitvoeringspartner van de provincie Noord-Brabant op het gebied van Uniek Sporten. Tevens vervult SSNB de rol van projectleider bij een aantal sportloketten in Brabant.

 

 

Miriam van Moll Regiocoördinator Zuidoost Brabant
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

    Top