SSNB geeft impuls aan Sportakkoord Rucphen en onderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches in de gemeente Rucphen

Op het gebied van sport en bewegen heeft de gemeente Rucphen in 2021 te maken gehad met een tweetal ontwikkelingen.

 1. In 2019 is in de gemeente Rucphen een Sportakkoord opgesteld. Bij dit proces, onder leiding van een sportformateur, waren veel sportaanbieders en maatschappelijke partners betrokken. Dit Sportakkoord is in november 2019 ingediend en uiteindelijk in januari 2020 definitief ondertekend.
 2. De gemeente Rucphen heeft bij het rijk middelen aangevraagd om in 2020 buurtsportcoaches in te gaan zetten in de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente vanaf 2020 40% cofinanciering vanuit het rijk ontvangt om 2,03 FTE buurtsportcoaches in te zetten.

Door de maatregelen rondom het Corona-virus hebben bovenstaande ontwikkelingen bijna een jaar stil gelegen. Het was dus erg belangrijk om de energie terug te krijgen de betrokken partners. Om deze energie terug te krijgen heeft de gemeente SSNB gevraagd om in de rol van verbinder / aanjager een start te maken met de acties uit het sportakkoord en een onderzoek te gaan doen naar de kansen en mogelijkheden die een Buurtsportcoach biedt voor de gemeente.

Sportakkoord

De focus lag in het begin met name bij het informeren en betrekken van alle partners. En de zoektocht naar quick wins? Vervolgens zijn we concreet aan de slag gegaan met de acties / projecten uit het Sportakkoord.

 • Per acties / projecten een projectgroep formeren
 • Bij elkaar brengen van alle projectgroepen en de 1e stappen zetten tot realisatie.
 • Plan van aanpak / actielijst per project opstellen
 • Verdeling van budget / uitgifte van vouchers
 • Betrekken van de Adviseur Lokale Sport voor de inzet van services

Deze acties hebben er toegeleid dat vanuit het werkveld de 1e projectaanvragen om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget zijn ingediend en door de kerngroep positief zijn beoordeeld.

Inzet buurtsportcoaches

Intern was binnen de gemeente de gewenste inzet van de buurtsportcoaches al besproken (de regionale samenwerking op het gebied van Uniek Sporten, ambities uit Sportakkoord, sociaal domein). Met dit onderzoek is ook de behoefte van het werkveld opgehaald

 • Wat is de meerwaarde voor een Buurtsportcoach in de gemeente Rucphen kan zijn.
 • Voor welke doelgroepen en voor welke organisaties is een Buurtsportcoach een meerwaarde
 • Welke rol moet een Buurtsportcoach gaan spelen in de gemeente?

Het onderzoek heeft er toegeleid dat er inmiddels 3 buurtsportcoaches zijn aangesteld. De buurtsportcoaches richten zich op

 • Aanjager / verbinden projecten uit sport- en preventieakkoord.
 • Activiteiten gericht op senioren en mensen met een beperking
 • Activiteiten voor jeugd en jongeren.

Lees hier het artikel van BN de Stem: Rucphen komt in beweging en de buurtsportcoaches gaan dat doen.

Door de verbinding van Sportakkoord, de inzet van Buurtsportcoaches en nu ook de koppeling met het Preventieakkoord maken we in Rucphen een vliegende start met positieve resultaten.