Inspiratiesessie op donderdag 11 april in Roosendaal

Gezonde leefomgeving: beweegvriendelijke openbare ruimte

Verschillende ontwikkelingen zorgen voor een veranderende functie van de openbare ruimte en meer focus op leefbaarheid, verbinding met het sociaal domein en slim gebruik van de beschikbare ruimte in steden, dorpen en wijken. Veel Brabantse gemeenten zijn, al dan niet in opmaat naar de introductie van de omgevingswet, zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren, waarmee wordt bijgedragen aan de realisatie van een gezonde leefomgeving. En of het nu gaat over de herinrichting van een sportcomplex of over het opstellen van een omgevingsvisie, het is onze overtuiging dat niet de feitelijke inrichting, maar het gebruik van de ruimte leidend dient te zijn bij dit soort vraagstukken. Voor een goede inrichting van de openbare ruimte hoort de focus daarom eerst te liggen op het doel en de behoefte. Een juiste balans tussen hard-, soft- en orgware is daarbij essentieel.

In samenwerking met Mulier Instituut en de gemeente Roosendaal organiseren we op donderdag 11 april een kennissessie voor gemeenten die geïnspireerd willen worden over een goede aanpak en mooie praktijkvoorbeelden. SSNB biedt deze sessie aan in het kader van ons 40-jarig jubileum. Deelname is kosteloos.

Voor wie

 • Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van beweegvriendelijke openbare ruimte.
 • In het bijzonder is deze sessie van toegevoegde waarde voor beleidsambtenaren en wethouders die:
  • een concrete opgave hebben op het gebied van herinrichting of herontwikkeling van een gebied of sportaccommodatie;
  • al bezig zijn met het ontwikkelen van beleid in opmaat naar de omgevingswet;
  • kansen onderzoeken op het gebied van integraal werken, het verbinden van openbare ruimte en sociaal domein.

Programma en locatie

Donderdag 11 april van 10.00-13.00 uur
Buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2a, 4702 RH Roosendaal (gratis parkeren op locatie)

 1. Sport en bewegen in de openbare ruimte als middel voor en gezonde en sociale leefomgeving (Bas IJpelaar, SSNB)
 2. Het belang van onderzoek en data bij de (her)inrichting van de openbare ruimte
  (Martijn van Eck, Mulier Instituut)
 3. Beweegweb Kalsdonk Roosendaal: een succesvolle wijkaanpak uit de praktijk
  (Edith Oostvogels en Linda van Wijk, gemeente Roosendaal)
 4. Kort bezoek aan het beweegweb
 5. Pauze
 6. Workshop: ‘gamestorming’ met ingebrachte vragen en probleemstellingen

 

Toelichting programma

 1. Sport en bewegen in de openbare ruimte als middel voor en gezonde en sociale leefomgeving (Bas IJpelaar, SSNB)
  We signaleren bij steeds meer gemeenten de uitdagingen die spelen rondom de realisatie van een beweegvriendelijke omgeving voor inwoners. Bij deze vraagstukken is vaak sprake van een koppeling met het sociaal domein, de ontwikkeling van open multifunctionele sportparken en de positie van sport en bewegen in de naderende omgevingsvisie met een centrale rol voor gezondheid. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van een integrale aanpak, met een juiste balans tussen hard-, soft- en orgware. We laten u graag zien hoe deze praktische aanpak ook voor oplossingen in uw gemeente kan zorgen.
 2. Het belang van onderzoek en data bij de (her)inrichting van de openbare ruimte (Martijn van Eck, Mulier Instituut)
  Als we in de toekomst in sport- en beweegactiviteiten willen faciliteren, is een investering in een beweegvriendelijke openbare ruimte een logische keuze. Onderzoek laat zien dat steeds meer mensen de openbare ruimte gebruiken. Daarnaast wordt het steeds meer helder dat het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte – al dan niet in combinatie met het juiste aanbod van activiteiten – ertoe kan leiden dat mensen verleid worden om (meer) te gaan sporten of bewegen. Er is geen blauwdruk voor een beweegvriendelijke omgeving. Voor de ene plaats betekent het beweegvriendelijker maken van een omgeving dus iets anders dan voor een andere plaats. Om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving is maatwerk nodig en daarmee is het ook niet 100 procent te garanderen dat een aanpassing ook echt mensen aanzet tot bewegen. Door de juiste vragen te stellen en de juiste gegevens op te halen is het wel mogelijk om gericht te werk te gaan. Het Mulier Instituut geeft inzicht in hoe vragen, gegevens en onderzoek kunnen bijdragen om goed geïnformeerde keuzes te maken voor de (her)inrichting van de openbare ruimte.
 3. Beweegweb Kalsdonk Roosendaal: een succesvolle wijkaanpak uit de praktijk (Edith Oostvogels en Linda van Wijk, gemeente Roosendaal)
  Een mooi praktijkvoorbeeld om sport en bewegen in de openbare ruimte te faciliteren en stimuleren is de realisatie van een beweegweb in Roosendaal. In de wijk Kalsdonk verbinden zes kidsbeweegroutes verschillende speelplaatsen met elkaar. Elke route kent zijn eigen uitdaging, opdrachten of spellen. Het beweegweb verleidt kinderen maar ook andere doelgroepen meer te bewegen en biedt ook meerwaarde op het gebied van onder meer ontmoeten en leefbaarheid. Hoor meer over hoe het Roosendaalse beweegweb tot stand is gekomen en hoe dit tot succes heeft geleid.
 4. Kort bezoek aan het beweegweb
 5. Pauze
 6. Workshops: ‘gamestorming’ met ingebrachte vragen en probleemstellingen
  Op basis van de door de aanwezige gemeenten ingebrachte vragen / probleemstellingen inzake de beweegvriendelijke omgeving vinden diverse workshops plaats. Door middel van ‘gamestorming’ gaan we gezamenlijk met uw vragen of probleemstellingen aan de slag om stappen verder te komen.

 

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het onderstaand online formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Bas IJpelaar: b.ijpelaar@ssnb.nl of 06-48505796.

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vliegtuig.