Sport wordt ook binnen andere domeinen ingezet als middel, denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, het vergroten van de sociale veerkracht of arbeidsparticipatie.

Elke gemeente telt mensen die langdurig werkloos zijn. Deze mensen verbruiken vaak meer zorg, kampen sneller met schulden en voelen zich regelmatig eenzaam. Sport & bewegen kan voor deze doelgroep het ideale middel zijn om af te rekenen met al deze problemen. Sport is een goede tijdsbesteding om weer dagritme op te bouwen, nieuwe energie op te doen, te werken aan een goede gezondheid en het gevoel voor eigenwaarde te hervinden, weer letterlijk in beweging te komen. Allemaal ingrediënten die de afstand tot arbeidsmarkt verkleinen en de kans op een baan vergroten. Deze aanpak is ook inzetbaar voor andere doelgroepen zoals chronisch zieken, mensen met een beperking of vluchtelingen en statushouders.