Belangrijk is het inzichtelijk maken, waar de gemeente staat, als het gaat om de koppeling tussen sport & bewegen en zorg. We analyseren wat er in de praktijk gebeurt en wat er op strategisch niveau speelt.

Praktijk analyse

– huidige aanbod voor welke doelgroepen
– huidige behoefte binnen een gemeente
– investering vanuit gemeente naar sport en bewegen
– bestaande succesvolle projecten
– lokale infrastructuur / maatschappelijk vastgoed
– lokale netwerken en betrokken partijen
– maatschappelijke infrastructuur

Strategische analyse

– integrale beleidsnota
– gezamenlijke maatschappelijke doelen
– financiering sport & bewegen als middel, door welke domeinen, structureel of incidenteel
– hoe is de overlegstructuur ingericht m.b.t. sport & bewegen