Wat is het nut van een sportnota?

Dat vroeg ik me af toen ik bij Sportservice Noord-Brabant startte. Een aantal maanden geleden ben ik door de gemeente Veldhoven gevraagd om een nieuwe sportnota te schrijven. Ik kan inmiddels bevestigen dat het wel degelijk zinvol is om een sport- en beweegbeleid te formuleren. Én om dat actueel te houden.

Waarom sport en bewegen borgen in een sportnota

In onze visie is een sportnota van belang voor iedereen die actief is op het beleidsterrein sport. De positie en de beleving van sport & bewegen is en blijft aan veranderingen onderhevig. Sport wordt meer en meer een instrument om ook andere beleidsdoelen te realiseren. Denk aan Welzijn, Gezondheid & Zorg, Onderwijs en Stedelijke Ontwikkeling op thema’s als vitaliteit, leefbaarheid, integratie of sociale veerkracht. Om die reden is het zinvol om na te denken over het sport- en beweegbeleid. En doe dat vooral sámen.

Is het dan onmogelijk om sport en bewegen te organiseren in een gemeente zonder sportnota? Nee, het is niet onmogelijk. Niettemin is het verstandig om beleid vast te leggen. Met een lange(re) termijnvisie heb je een leidraad om koers te houden en visie te delen. Je wilt je oor niet laten hangen naar de wensen en ideeën van ‘passanten’. Middels co-creatie kun je werken aan commitment en empowerment. En als je weet wat je wilt bereiken, kun je andere beleidsterreinen daarbij betrekken.

Toegevoegde waarde van Sportservice Noord-Brabant

Onze werkwijze is lokaal en persoonlijk. We betrekken inwoners (sporters en niet-sporters) bij de totstandkoming van het sport- en beweegbeleid. Interactieve sessies zorgen voor de benodigde input. Niet alleen op het gebied van persoonlijke wensen. We trekken de discussie naar een hoger niveau, Op die manier creëren we draagvlak. Dat we een betrouwbare samenwerkingspartner zijn en onze afspraken nakomen spreekt voor zich. We houden van uitdagende en praktische oplossingen. Oplossingen die bieden wat de opdrachtgever nodig heeft, niet wat hij vraagt.

Benieuwd naar de eindresultaten

Ik kan natuurlijk nog niets zeggen over de eindresultaten. Ik zit nu immers midden in het proces. De strategie is uitgedacht. Het communicatieplan staat in de steigers. De uitnodiging aan inwoners om mee te praten over het nieuwe sportbeleid zijn verstuurd. De werkvormen voor de bijeenkomsten zijn uitgewerkt. Medio september gaan we knallen om medio oktober iets goeds op te leveren waar de gemeente de komende jaren mee vooruit kan. Ik heb er ontzettend veel zin in! Niet in de laatste plaats omdat ik graag een bijdrage lever aan een belangrijk en leuk onderdeel van onze samenleving: sporten en bewegen!

Meer weten?
Neem contact op met Miriam van Moll.

Miriam van Moll Regiocoördinator Zuidoost Brabant
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vrachtwagen.

    Top