Sprekers en workshops

Dagvoorzitter
Hanne van Aart

Hanne van Aart, burgemeester van de gemeente Loon op Zand, verbindt tijdens de Kennismakerij als dagvoorzitter de verschillende programmaonderdelen aan elkaar. Lees meer

Keynote spreker
Ton Wilthagen

Ton Wilthagen, hoogleraar aan Tilburg University, beschouwt als keynote spreker op de kracht van sport en bewegen voor andere domeinen. Naast hoogleraar Arbeidsmarkt is hij ook een van de trekkers van het maatschappelijke impact programma. Lees meer

Ook criminelen houden van voetbal
Marieke Schoots, Toine Spapens, Rik Ceulen

In deze workshop zullen criminologen Toine Spapens (professor criminologie Tilburg University) en Rik Ceulen (criminoloog gemeente Tilburg) samen met Marieke Schoots (programma-manager Impact-programma Tilburg University) op interactieve wijze de weerbaarheid van sportclubs tegen criminele inmenging met u bespreken. Dit zullen zij doen aan de hand van het recent gepubliceerde onderzoek ‘Ook criminelen houden van voetbal’ en een casus uit de regio. Lees meer

Duurzame sportaccommodaties - 95% CO2 reductie in 2050: hoe maken we dit waar?
Bas IJpelaar

Het Klimaatakkoord maakt de doelstellingen helder: 49% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050. Een enorme uitdaging voor gemeenten, sportverenigingen en andere eigenaren van sportaccommodaties. Om dit te realiseren moeten we er met zijn allen de schouders onder zetten. Lees meer

Gezond ouder worden - verkennen en oplossen door te spelen met disciplines
Steven Vos, Dennis Arts

In deze workshop kijken we vanuit een totaalperspectief naar gezond oud worden. Vanuit een interdisciplinaire samenwerking gaan we je laten zien dat je gezondheid anders kunt definiëren en benaderen. Uiteindelijk gaan we aan de hand van een casus en een werkvorm actief op zoek naar de rol van o.a. sport en bewegen in dit complexe spanningsveld van maatschappelijke uitdagingen en individuele zoektochten om gezond oud te worden. Lees meer

Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde!
Karin van der Maat

Sporten en bewegen heeft maatschappelijke waarde. Het maakt gezond en gelukkig, dat staat niet ter discussie. Maar hóe gezond en hóe gelukkig? En weegt het op tegen de investering die we ervoor doen? In deze workshop deelt Karin van der Maat van Kenniscentrum Sport haar kennis over Social Return On Investment (SROI). Lees meer

Regionale netwerken Vereniging Sport en Gemeenten: ontwikkeling, uitvoering en borging lokale sportakkoorden
Regioadviseurs regio Zuid Oost Brabant, Noord Oost Brabant, Hart van Brabant, West Brabant

In deze workshop nodigen de regioadviseurs van Vereniging Sport en Gemeenten je uit om ervaringen uit te wisselen en concreet afspraken te maken over de ontwikkeling, uitvoering en borging van lokale sportakkoorden. Dat doen we in regioverband, zodat gemeenten elkaar op dat schaalniveau kunnen aanvullen en samenwerking kunnen vinden. Lees meer

Spelenderwijs naar een gedragen beleid voor Sport en Bewegen - policy game VTV In2Action
Frank Den Hertog, Jan Jansen, Sarah Pos

In deze workshop wordt u uitgedaagd om met verve een rol te spelen binnen de fictieve gemeente Struinen, die zojuist een ‘Gezond leven en bewegen’ beleid heeft vastgesteld. Opdracht voor de spelers is om tot beleidsactiviteiten te komen die een breed draagvlak hebben en gebaseerd zijn op kennis (‘evidence’) uit praktijk en wetenschap. Lees meer

Met Urban Sports & Culture ook uw gemeente versterken?
Ruth Giebels, Dave Schoonen

Urban Sports & Culture is niet alleen een thema voor de grote stad. Ook kleinere gemeenten kunnen hier iets mee. In deze workshop gaan we vanuit de Urban way of working (do it yourself, do it together) werken aan een actieplan om de Urban scene in uw gemeente te activeren. Lees meer

Werken met lokale data voor toekomstig sportbeleid
Wanda-Wendel-Vos, Marjolein Duijvestijn, Ine Pulles

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’. Lees meer

Slimme coalities: over verbindingen tussen lokale sport- en preventieakkoorden
Robbert van Bokhoven, Anneke Hiemstra

Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op gemeenten af zoals de sport- en preventieakkoorden. Er is veel te winnen bij het leggen van verbindingen. We laten mooie voorbeelden zien uit de praktijk van gemeenten. En die gaan ook helpen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. In deze workshop gaan we interactief aan de slag met concrete links.
Hoe komt u in uw gemeente tot slimme coalities? Lees meer

Data?? Dûh!
Juanita van der Hoek, John van Ameijde

In deze workshop delen we geen ingewikkelde, technische verhalen; maar wel direct toe te passen ‘recepten’ voor data-gedreven beleid. De workshop wordt verzorgd door Juanita van der Hoek (programma manager integraal sociaal domein in de gemeente Uden) en John van Ameijde (Adviseur Data Science van VNG Realisatie). Lees meer

Leisure & Sport onmisbaar voor een gezonde leefomgeving
Bastiaan Bronkhorst, Bas IJpelaar, Sander Boon

Voorzieningen en programmering op het gebied van sporten, bewegen en spelen zijn onmisbaar voor een gezonde, prettige woon-, werk- en leefomgeving. Slow leisure in het algemeen, en sporten, bewegen en spelen in het bijzonder, kan en moet beter benut worden als succesfactor voor een goed woon-, werk,- leef- en vestigingsklimaat in Brabant. Lees meer

Inclusief bewegen - iedereen doet mee!
Marjan de Bie, Mariëlle Durieux

Iedereen moet een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen. Want het is gezond om te sporten en bewegen, het verbindt, het is universeel en het is ook nog eens leuk.  Sport en bewegen kan op laagdrempelige en kosteneffectieve wijze veel meerwaarde bieden om participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Tijdens deze workshop delen we op interactieve wijze best practices: hoe kunnen we de verschillende doelgroepen laten deelnemen, wat zijn de succesfactoren en wat zijn valkuilen, hoe betrekken we partijen om hieraan bij te dragen, etc. Lees meer

Verenigingsondersteuning van de toekomst
Coen van den Bemt, Roland Jansen, Roel van Tiggelen, Johan Vermeulen

In menig lokaal beleid of lokaal sportakkoord staat de ambitie om sportclubs te vitaliseren en toekomstbestendig te houden. Rondom deze sportclub worden door de gemeente, sportbonden en andere organisaties diverse vormen van ondersteuning beschikbaar gesteld aan clubs. Hoe kunnen we al deze krachten en kennis bundelen en, sámen vanuit de behoefte van de sportclub, hen optimaal helpen te versterken? Lees meer

De gecombineerde leefstijlinterventie: hoe maken we daarvan gezamenlijk een succes en plukken we er samen de vruchten van?
Karlijn Leenaars

Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Deelnemers betalen geen eigen risico. Hoe u hier als gemeente met uw buurtsportcoaches op kan inspringen en wat de voorwaarden van deze gecombineerde leefstijlinterventie nog verder inhouden, hoort u in deze workshop. Lees meer

Olympisch POP-UP museum

In 2019 is het concept voor het Olympisch Pop-up Museum ontwikkeld om de rijke sporterfgoedcollectie van NOC*NSF, bijna 6.000 voorwerpen, onder de mensen te krijgen. Omdat NOC*NSF geen museum heeft is het pop-up museum bedacht Lees meer

SportExperience

Gedurende het hele event is op het centrale plein (waar ook de ontvangst en de afsluiting zijn) een foto expositie over beweegvriendelijke oplossingen in de openbare ruimte in Kopenhagen te zien. Lees meer

More to come

We zijn in gesprek met diverse interessante partijen om het programma nog verder inhoud te geven. De komende periode wordt dit overzicht met sprekers en workshops dan ook verder aangevuld. Lees meer

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.