Om de voortgang en uitvoering van het Sportakkoord te bewaken, de ontstane netwerken bij elkaar tehouden en overzicht te houden op de diverse ontwikkelingen in de gemeente Grave, is het van belang dat wede regie hiervan op een juiste manier beleggen. Deze regie willen we niet alleen bij de gemeente Grave beleggen. Het voorstel is om hiervoor een kerngroep te formeren bestaande uit organisaties die participeren in het Sportakkoord. De gemeente Grave kan een van deze partijen zijn! Deze kerngroep (organisatie(s) dragen hier samen zorg voor.

Mogelijke rollen en taken van deze kerngroep zijn:

• Organiseren van de uitvoering;
• Onafhankelijke verbinder tussen de ambities;
• Volgen en monitoren ontwikkeling ambities op uitvoerend niveau;
• Ondersteuning bieden bij ontwikkeling ambities waar nodig;
• Aanstellen van procesbegeleider per ambitie waar nodig;
• Aanjagen van uitvoering ambities waar nodig;
• Bij elkaar brengen en houden van de ontstane netwerken;
• Zorgen voor beheer en verdeling van beschikbare uitvoeringsbudget;
• Zorgen voor afstemming met Adviseur Lokale Sport;
• Communicatie over de voortgang van het Sportakkoord;
• Betrokkenheid stakeholders vergroten.

Services Sportlijn Nationaal Sportakkoord
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) vanuit
de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport aan. In
Grave is dit Paul Broers (paul.broers@adviseurlokalesport.nl).

De Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) en zorgt voor de verbinding met de sportlijn (met diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor lokale sport- en beweegaanbieders) en is gericht op de lokale organisatie van sport en beweegaanbieders.

In de uitvoering van het Sportakkoord Grave is het derhalve belangrijk dat de Adviseur Lokale Sport
nauw contact houdt met de kerngroep en de sport- en beweegaanbieders. Dit netwerk kan namelijk
gezamenlijk het beste beoordelen welke beschikbare services vanuit de landelijke Sportlijn juist ingezet kunnen worden.

    Inclusief sporten en bewegenVitale sport- en beweegaanbiedersPositieve sportcultuurVan jongs af aan vaardig in bewegen

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.