Aemy coördineert Landerd SpoRtZO, het buurtsportcoach project in de gemeente Landerd.
Zij is dan ook het eerste aanspreekpunt vanuit Landerd SpoRtZO.

Aemy legt verbindingen tussen sport en bewegen en andere sectoren. Zij profileert Landerd SpoRtZO, creëert en behoud samenwerkingen, is het aanspreekpunt in de gemeente m.b.t. de inzet van buurtsportcoaches en stemt dit regelmatig af met haar team, SSNB en de gemeente Landerd. Samen met een adviesgroep draagt zij zorg voor de inhoud van het jaarplan van het project Landerd SpoRtZO.
Naast haar rol als coördinator gaat Aemy in 2019 ook aan de slag met Samen Landerd, Samen Beter en de integrale preventieagenda. Hierin bekijkt ze wat de rol kan zijn van sport en bewegen binnen de preventieagenda.
Ook gaat zij aan de slag met de doelgroep mensen met een beperking (Uniek Sporten). Aemy houdt zich bezig met de vraag hoe we mensen met een beperking in beweging kunnen krijgen.
Naast Samen Landerd, Samen Beter en Uniek Sporten is zij ook verantwoordelijk voor het aansturen en inzetten van stagiaires (van diverse sportopleidingen) en voor sport- en beweegstimulering in Landerd.
Aemy gaat in kaart brengen wat het actueel sport- en beweegaanbod voor jong en oud is in Landerd. Zij gaat vraaggericht bestaande activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten realiseren in samenwerking met het lokale netwerk. De Nationale Sportweek in september 2019 is bijvoorbeeld een groot evenement binnen sport- en beweegstimulering.

Zij is te bereiken via de mail: a.sevinga@ssnb.nl of telefonisch: 06-13314606.


JaNee
 

JaNee