Aemy coördineert Landerd SpoRtZO, het buurtsportcoach project in de gemeente Landerd.
Zij is dan ook het eerste aanspreekpunt vanuit Landerd SpoRtZO.

Aemy legt verbindingen tussen sport en bewegen en andere sectoren. Zij profileert Landerd SpoRtZO, creëert en behoud samenwerkingen, is het aanspreekpunt in de gemeente m.b.t. de inzet van buurtsportcoaches en stemt dit regelmatig af met haar team, SSNB en de gemeente Landerd. Samen met een adviesgroep draagt zij zorg voor de inhoud van het jaarplan van het project Landerd SpoRtZO.

Naast haar rol als coördinator is Aemy ook beweegcoach Uniek Sporten voor de gemeente. Zij zet zich in voor de doelgroep mensen met een beperking (Uniek Sporten). Aemy houdt zich bezig met de vraag hoe we mensen met een beperking in beweging kunnen krijgen.
Naast Uniek Sporten is zij ook verantwoordelijk voor het aansturen en inzetten van stagiaires (van diverse sportopleidingen) en voor sport- en beweegstimulering in Landerd.
Aemy gaat in kaart brengen wat het actueel sport- en beweegaanbod voor jong en oud is in Landerd. Zij gaat vraaggericht bestaande activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten realiseren in samenwerking met het lokale netwerk. De Nationale Sportweek in september 2019 is bijvoorbeeld een groot evenement binnen sport- en beweegstimulering.

Zij is te bereiken via de mail: a.sevinga@ssnb.nl of telefonisch: 06-13314606


JaNee
 

JaNee