Anne van Melis

Sociaal domein en Uniek Sporten

Sporten en bewegen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen op leeftijd of met een beperking. Cultuurverschillen, geen passend aanbod of financiën kunnen ook als een drempel worden ervaren om te gaan sporten en bewegen. Vanuit de gedachte dat iedereen moet kunnen meedoen, willen we die belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Buurtsportcoach Anne van Melis is zo iemand die kwetsbare doelgroepen helpt bij het vinden van een passend sportaanbod. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan bewegen en daarom moeten we soms opzoek naar creatieve oplossingen.

Verder houdt de Buurtsportcoach sociaal domein en Uniek Sporten zich bezig met de vraag hoe kwetsbare inwoners en mensen met een beperking in beweging kunnen krijgen.
Naast Uniek Sporten is zij ook verantwoordelijk voor het aansturen en inzetten van stagiaires (van diverse sportopleidingen) en voor sport- en beweegstimulering in Landerd. Zij gaat vraaggericht bestaande activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten realiseren in samenwerking met het lokale netwerk.

Meer weten over Uniek Sporten? Ga dan naar www.ssnb.nl/landerd/uniek-sporten/

Top