Er zijn kansen voor sport & bewegen in Laarbeek! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Laarbeek kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Laarbeek volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Laarbeek graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Laarbeek

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Miriam van Moll vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Laarbeek. Zij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Laarbeek te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Tijdens de startbijeenkomst zijn de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Laarbeek, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat de inbreng van partners hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst

Vervolgbijeenkomst

Donderdag 13 februari 2020.

Hier kunt u de presentatie van de vervolgbijeenkomst nog eens teruglezen.

Aanmelden

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.