Er zijn kansen voor sport & bewegen in Mill en Sint Hubert! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Mill en Sint Hubert kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Mill en Sint Hubert volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Mill en Sint Hubert wil hieraan graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Mill en Sint Hubert

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. Ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG) een sportformateur stellen. Jos Kuipers gaat deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Mill en Sint Hubert vervullen. Jos is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Mill en Sint Hubert te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Startbijeenkomst op dinsdag 24 maart: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom wordt u van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeert Jos Kuipers u nader over het Sportakkoord voor Mill en Sint Hubert, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt en wat uw inbreng hierin kan zijn.

  • Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Mill en Sint Hubert
  • Wanneer: dinsdag 24 maart 18.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur met soep en broodjes)
  • Waar: locatie nader te bepalen, daarover informeren we u uiteraard ruim van te voren
  • Wie: sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente

Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) uiterlijk 13 maart.

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord