In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vinden er door het hele land (online) sportdebatten plaats. Bij deze gelegenheden kun je als vrijwilliger, ondernemer, bestuurder of gewoon als sportliefhebber je stem laten horen en ervoor zorgen dat sport hoog op de politieke agenda komt.

De organisatie van een sportdebat

In de sport- en beweegsector is het een uitdaging om de wensen en belangen van de lokale sportclub(s) onder de aandacht te brengen van de lokale politiek. Dit kan je doen door een sportdebat te organiseren in samenwerking met andere ondernemers, vrijwilligers en bestuurders.
Het sportcampagneteam of de sportraad organiseert het sportdebat. De organisatie start meestal drie maanden voor de datum van het debat, dus dit is het moment om iedereen bij de organisatie te betrekken. Vragen over de organisatie en wie in jouw gemeente nog meer betrokken is? Neem contact op met Jos Kuipers, provinciaal coördinator Noord-Brabant.

De inhoud van het sportdebat

Naast de vorm is ook de inhoud van het sportdebat belangrijk. Sport en bewegen levert een bijdrage aan (ten minste) drie beleidsdomeinen van de gemeente. Namelijk: het sociaal, economisch en ruimtelijk domein. Om een toegesneden argumentatie te ontwikkelen voor het sportdebat lees je in de handleiding ‘Het Sportdebat: stellingen en achtergrond’ over negen inhoudelijke thema’s verdeeld over deze drie domeinen. Deze thema’s komen overeen met de hoofdstukken in de brochure ‘Met Sport en Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’. Deze brochure is juni 2021 naar lokale politici gestuurd als input voor hun verkiezingsprogramma’s.

Voorbeeld van een hybride sportdebat

Benieuwd hoe een sportdebat kan verlopen? Kijk dan de opname hieronder van het Nationaal Sportdebat op 4 maart 2021 in aanloop naar de landelijke verkiezingen. Hier zie je ook goede voorbeelden van de rollen van de debatleider, de inleiders (vanuit sport, zorg en welzijn) en de debaters (leden van politieke partijen). In de handleiding ‘Organisatie van het sportdebat’ lees je meer over de verschillende rollen in het debat.

Haal inspiratie uit lokale sportdebatten uit 2018

Bekijk ter inspiratie een aantal filmpjes en nieuwsberichten van lokale sportdebatten uit 2018 en hoe zij het debat hebben vormgegeven!