Hierbij informeren wij u over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat u zich hierop optimaal kunt voorbereiden. Het betreft met name het volgende:

Corona en sport

Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend. Wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan. Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Zwemles

 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

Publiek bij sporten binnen en buiten

 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor amateurs en voor professionals.
 • Sportlocaties zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie.

Wat zijn sportlocaties?

Sportlocaties zijn plekken die redelijkerwijs bedoeld zijn om te sporten. Voorbeelden van sportlocaties zijn een sportpark met voetbalvelden, een atletiekbaan, een klimhal of een golfbaan. Dat geldt niet voor een park of de openbare weg, uitzondering hierop is een roei- of zeilboot op het water. In dat geval is de boot een sportlocatie. Bij twijfel bepaalt de gemeente/handhaving of een plek een sportlocatie is.

Hulp bij betalen lidmaatschap sportclub kinderen tot 18 jaar

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

1,5 meter afstand houden is een verplichting geworden

Het kabinet heeft het dringende advies van het 1,5 meter afstand houden tot elkaar met directe ingang van vandaag 24 november 2021 omgezet in een verplichting. Dit betekent dat politie en BOA’s hierop kunnen handhaven.

Dringend beroep op CTB-controle

NOC*NSF roept sportclubs daarom dringend op om het CTB goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht. Er is een toolkit beschikbaar (https://nocnsf.nl/coronatool) met adviezen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij controleren van het CTB. Hierin vind je ook antwoorden op belangrijke vragen over de controle.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert buitensportverenigingen dat, wanneer zij de CTB-controle bij bijvoorbeeld de kleedkamers niet kunnen organiseren, deze binnenruimten dan gesloten te houden.

Hoe kunnen gemeenten sportaanbieders ondersteunen?

Voor veel sportclubs en andere sportaanbieders is de CTB-check een behoorlijke uitdaging. De vele vrijwilligers en professionals in de sport doen al ruim 1,5 jaar enorm hun best om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te houden. Juist nu is sporten en bewegen een onderdeel van de oplossing.

Gemeenten is gevraagd sport en beweegaanbieders zo goed mogelijk te helpen en zo het sporten voor iedereen mogelijk te houden. Enkele voorbeelden die wij nu al zien zijn:

 • Financiële regeling voor het inzetten van professionele controleurs/-beveiligers;
 • Extra uitleg van de regels passend bij de eigen locatie;
 • Trainen in het aanspreken van mensen;
 • Eén telefoonnummer dat gebeld kan worden als het uit de hand dreigt te lopen;
 • (digitale) bijeenkomst organiseren om vragen te beantwoorden. Daarbij zijn meerdere experts aanwezig, zoals bijvoorbeeld de wijkagent;
 • Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor hulpvragen vanuit de sport;
 • Delen van goede voorbeelden van andere sportaanbieders en elkaar daarover in contact brengen.

Nuttige links en contacten
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Voor meer informatie over de exacte regels voor sport voor wedstrijden, toernooien, toeschouwers, sportkantines, opening van sportlocaties, zwemmen op: klik hier op Rijksoverheid.nl voor alle actuele informatie over Corona & Sport.