Voorbeeld van integrale aanpak

Elke gemeente telt mensen die langdurig werkloos zijn. Deze mensen verbruiken vaak meer zorg, kampen sneller met schulden en voelen zich regelmatig eenzaam. Sport & bewegen kan voor deze doelgroep het ideale middel zijn om af te rekenen met al deze problemen. Sport & bewegen is een goede tijdsbesteding om weer dagritme op te bouwen, nieuwe energie op te doen, te werken aan een goede gezondheid en het gevoel voor eigen waarde te hervinden. Allemaal ingrediënten die de afstand tot arbeidsmarkt verkleint en de kans op een baan vergroot. Deze aanpak is ook inzetbaar van andere doelgroepen zoals chronisch zieken, mensen met een beperking of vluchtelingen en statushouders.

Harde cijfers

Er is een logische reden dat nog relatief weinig gemeenten komen tot integraal beleid. Veel subsidieregelingen stellen keiharde cijfers als resultaat. Als het gaat om de inzet van sport als curatieve oplossing is dat geen probleem. Sport inzetten als preventief of integraal middel is vaak lastiger te bewijzen in de vorm van harde cijfers. De aanpak van SSNB helpt ambtenaren om hier slim en ondernemend op in te spelen.

Workshops

SSNB organiseert voor gemeenten workshops waarin deelnemers de kracht van integraal beleid ontdekken. En hoe sport nieuwe kansen biedt en meerdere uitdagingen gelijktijdig oplost. Voor de financiering van deze aanpak zijn er eveneens volop mogelijkheden. Dankzij de integrale aanpak kunnen ambtenaren uit diverse potjes financiering regelen. Zo wordt 1+1=3.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regiocoördinator: