De gemeente ’s-Hertogenbosch en 3 topsportclubs uit Den Bosch (FC Den Bosch Foundation, Heroes Den Bosch, Hockeyclub ’s-Hertogenbosch) hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk te werken aan een gezonde stad en samenleving. De ambitie van gemeente en topsportclubs is om achter en voor de schermen meer samen op te trekken op maatschappelijk vlak. Enerzijds door organisatorisch krachten te bundelen, anderzijds door elkaars projecten te ondersteunen. Met deze aanpak willen zij hun maatschappelijke nut optimaliseren en de impact van hun projecten vergroten.

Namens het samenwerkingscollectief gaat oud-voetballer Marc Latupeirissa een jaar lang als Kwartiermaker Topsport & Samenleving het collectieve beleid voor Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen verder ontwikkelen en (laten) uitvoeren. SSNB is uitvoerder van het werkgeverschap van Marc Latupeirissa, dat voor de duur van een jaar gesubsidieerd wordt door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Marc komt formeel in dienst van SSNB waardoor de andere partijen hun handen vrij houden voor de inhoudelijke invulling en aansturing van deze nieuwe functie. SSNB neemt de contract -en salarisadministratie, verloning en begeleiding bij ziekte voor haar rekening. Bij Stg. Waarborgfonds kan vervolgens ook aanspraak gedaan worden op financiële compensatie bij ziekte, transitievergoeding (50%) en juridische kosten. Kortom het werkgeverschap is in goede handen bij SSNB!

Neem voor meer informatie over deze dienstverlening contact op met Nabil Bouchlal via n.bouchlal@ssnb.nl of 06-24 91 08 58.